Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Medlemskapet med många möjligheter

När du blir medlem i HSB får du tillgång till en lång rad fördelar, som medlemstidningen Hemma i HSB, juridisk rådgivning och såväl rikstäckande som lokala medlemserbjudanden. Du får dessutom möjlighet att själv påverka, i din närmiljö och på riksplanet via vår rikstäckande kooperation.

Villkoren för ditt medlemskap i HSB framgår av stadgarna för den regionala HSB-förening du har blivit medlem i. I en medlemsägd organisation är det viktigt att medlemmarna kan känna sig trygga med att organisationen och verksamheten bedrivs enligt de principer och i den riktning vi kommit överens om. Därför har HSB styrande dokument som varje HSB-förening ska följa.

 

Välkommen som medlem i HSB Södra Norrland!

I samband med köp av en HSB bostadsrätt löser man medlemskap i HSB. Andelen i HSB Södra Norrland är för medlemmar som har bostadsrätt 500 kronor. Andelen återbetalas vid utträde.

Köp- och leveransvillkor för medlemskap
I stadgarna för HSB Södra Norrland kan man läsa:
§ 33 Utträde
Medlem har rätt att skriftligen säga upp sig till utträde ur föreningen.
Uppsägningen har verkan från utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad från det uppsägning skett.

§ 35 Återbetalning av medlemsinsats
Medlem som avgått ur föreningen återfår efter avgången sin inbetalda insats. HSB Riksförbund återfår därutöver, efter skriftlig uppsägning sina inbetalda överinsatser i överrensstämmelse med lag om ekonomiska föreningar. Föreningen får genom avräkning mot insatsbeloppet tillgodogöra sig betalning för förfallna avgifter och de fordringar i övrigt som föreningen kan ha hos medlemmen

BLI MEDLEM NU

Vill du också ta del av alla förmåner som kommer med medlemskapet?