Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Frågor och svar om våra hyresrätter i HSB Södra Norrland

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om våra hyresrätter. Du kan även läsa om hur du går tillväga för att söka en ledig lägenhet hos oss.
Vanliga frågor om hyresrätter i HSB Södra Norrland

Har du andra frågor är du självklart välkommen att kontakta oss

Om du är hyresgäst hos oss erbjuder vi flera digitala tjänster inne i Mitt HSB. Om du loggar in kan du se information om din fastighet, hämta hyresavi, göra en felanmälan och mycket mer.

Hur länge måste jag bospara för att få en hyresrätt?

Hur många poäng som behövs för en hyresrätt beror på hur många bosparare som är intresserade av just den lägenhet du söker. För att se hur många bosparpoäng som de nyligen förmedlade hyresrätterna har gått för kan man gå till  fastighetssidan där den informationen presenteras.
Fastighetssidan når du genom att klicka på Läs mer om fastigheten om du står på en ledig lägenhet eller så har du alla fastigheter presenterade här under Om boende

 

Vad krävs för att få en hyresrätt?

Här nedan följer vår uthyrningspolicy

 • Hyresgästen ska vara 18 år.
 • Hyresgästen ska ha ett svenskt personnummer.
 • Hyresgästen ska uppfylla HSBs krav på inkomst.
 • Hyresgästen ska uppfylla HSBs krav gällande skulder och betalningsanmärkningar.
 • Hyresgästen ska endast ha ett (1) stadigvarande boende.
 • Hyresgästen ska ha skött sin relation till HSB som hyresvärd.
 • Hyresgästen ska, på begäran, kunna uppvisa referenser från tidigare hyresvärd.
 • Krav på hemförsäkring från första dagen.
 • Fördelning av hyresrätter enligt bosparpoäng.

Mer utförlig information om varje punkt hittar du nedan

 

Hyresgästen ska vara 18 år

För att få ett hyresavtal måste Hyresgästen ha fyllt 18 år.

Hyresgästen ska ha ett svenskt personnummer
För att söka lägenhet och skriva avtal måste Hyresgästen ha ett svenskt personnummer.

Hyresgästen ska uppfylla HSBs krav på inkomst
Om Hyresgästen blir aktuell för en hyresrätt måste Hyresgästen vara beredd att styrka sin inkomst med ett underlag från sina inkomstkällor som t ex. lönespecifikationer, arbetsgivarintyg med inkomstuppgifter, beslutsunderlag från a-kassa, försäkringskassan eller bank. Kontoutdrag kan lämnas in som komplement och kan inte lämnas in som enskilt underlag för inkomstbedömningen.

 • Hyresgästen måste ha en inkomst som motsvarar tre gånger hyran (brutto).
  Om inkomsten inte riktigt står i proportion till hyran kan Hyresgästen bli godkänd med en borgensman. Borgensmannen ska kunna uppvisa en inkomst på minst fem gånger hyran. Som hushållets inkomst räknas avtalsinnehavares samlade inkomst.

 Godkända inkomster (brutto)

 • Inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet.
 • Inkomst av kapital – räntor eller avkastning på eget kapital räknas som inkomst.
 • Ersättning från A-kassa/försäkringskassa (som grundar sig på inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet).
 • Pension eller äldreförsörjningsstöd.
 • Övriga ersättningar – föräldrapenning, graviditetsersättning, aktivitetsersättning, sjukersättning, handikappersättning.

Godkända bidrag

 • Studiemedel från CSN (lån och bidrag)
 • Underhållsstöd
 • Barnbidrag
 • Etableringsersättning

 

Hyresgästen ska uppfylla HSBs krav gällande skulder och betalningsanmärkningar
För att teckna bindande avtal för en hyresrätt får det inte finnas några betalningsanmärkningar relaterade till boendet. För andra betalningsanmärkningar sker en samlad bedömning.
Se HSBs bosparregler § 9:3.
HSB tar kreditupplysning på alla sökanden som blir aktuell för en ledig lägenhet.

Hyresgästen ska endast ha ett (1) stadigvarande boende
Sökande till hyresrätt måste avsluta annat stadigvarande/permanent boende om sådant finns.
Den som står på hyresavtalet ska bo och vara folkbokförd i lägenheten. Kontroller görs mot folkbokföringen.

Hyresgästen ska ha skött sin relation till HSB som hyresvärd
Om Hyresgästen har misskött sin relation med HSB under de senaste två åren nekas Hyresgästen att skriva avtal. Vid dokumenterat misskött relation kan hyresgästen spärras från att göra intresseanmälningar på HSBs lägenheter under två års tid. Med misskött relation räknas:

 • Olovlig andrahandsuthyrning som leder till förverkande av hyresrätten
 • Allvarliga störningar mot andra hyresgäster som ligger till grund för uppsägning
 • Vanvård av lägenhet som lett till kostnader för hyresvärden.
 • Hot eller våld mot HSBs personal som lett till polisanmälan.
 • Verkställd avhysning för hyresskulder.
 • Övergiven lägenhet som blivit återtagen.
 • Osant intygande, förfalskning av inkomstunderlag, id-handling eller dylikt.


Hyresgästen ska, på begäran, kunna uppvisa referenser från tidigare hyresvärd
När Hyresgästen är aktuell för att skriva avtal ska Hyresgästen, på begäran, kunna ge HSB rätt att begära ut referenser från tidigare hyresvärd. Är Hyresgästen redan hyresgäst hos HSB gör vi en intern kontroll av hyresinbetalningar och skötsel.

Hemförsäkring
Vi uppmanar hyresgästen att teckna en hemförsäkring från hyresförhållandets första dag. Detta står med som ett krav i hyresavtalet.
Hemförsäkringen utgör en trygghet om något händer i lägenheten som till exempel brand, inbrott eller vattenläckage.

Fördelning av hyresrätter
I första hand förmedlar vi lägenheter till HSB-medlemmar enligt flest antal bosparpoäng, i andra hand till medlemmar i HSB efter längst medlemstid och därefter till övriga intressenter utan ett medlemskap.

Söka ledig lägenhet

HSB Södra Norrlands lediga lägenheter hittar du under Sök bostad här på vår hemsida.

Anmälan görs för varje ledig lägenhet som du är intresserad av genom att fylla i en intresseanmälan som finns under den lediga lägenheten. Genom att logga in på Mitt HSB kan du sedan följa din intresseanmälan.

För att slippa sitta och bevaka hemsidan efter lediga lägenheter kan du starta en prenumeration som skickar ett e-post till dig när det kommer ut en ledig lägenhet.
För att starta en prenumeration gör du en sökning som är anpassad efter vad du är intresserad av för lägenhet och vart den ska ligga i för ort/stad/område - klicka på sök så att du får fram resultatsidan. På resultatsidan finns en liten stjärna där det står Prenumerera på sökningen - klicka på den och följ anvisningarna.

Hur fördelas hyresrätter? Vilken köplats har jag?

Vi fördelar först de lediga lägenheterna till bosparande HSB-medlemmar. Den medlem som har flest antal bosparpoäng samt varit medlem längst har störst chans att få en ledig lägenhet. 

Hur många poäng som behövs beror på hur många bosparare som anmäler sig till just den hyresrätt du söker.

Din köplats kan du först se när du blivit uttagen till en visning av en ledig lägenhet, köplatsen kan variera från gång till gång beroende på vilka andra som söker samma lägenhet som dig.

Du kan bli aktuell för en ledig lägenhet, även om det är många före dig, då:
• Andra sökanden kan ångra sin intresseanmälan eller tackar nej. 
• Sökanden före dig inte uppfyller uthyrningskraven. 

OBS! att ha en inloggning till Mitt HSB inte densamma som att vara medlem i HSB, detta blir man först när man fyllt i en medlemsansökan och betalat in medlemsavgiften. Du är inte heller medlem i HSB för att du hyr en hyresrätt hos oss, att vara medlem är ett aktivt val som du själv måste göra och anmäla dig till.

Kan jag få komma på visning?

När sista anmälningsdagen har passerat för en ledig lägenhet på hemsidan så tas den bort så att ingen mer kan anmälan sig. Strax därefter kollar vi över intresseanmälningarna som kommit in och tar ut 5-10 stycken för visning av lägenheten.
De som blir uttagen får en köplats och information om visningen och sista svarsdag finns inne i Mitt HSB.
Du som anmält dig till en ledig lägenhet och ser att statusen ändras till Erbjudande utan att du fått information om visning innebär att du inte blivit uttagen till visningen.
Det kan komma att bli flera visningar om alla på första visningen tackar nej.
Om du inte tänker/kan gå på visningen är det viktigt att du meddelar detta till HSB. Du kan tacka ja till en lägenhet utan att tittat på den.

Hur gör jag för att börja bospara?

För att bospara i HSB måste man vara medlem i någon av landets HSB-föreningar. Du väljer själv hur mycket du vill spara per månad och du får 1 poäng per 100 kr, max 5 poäng per månad (500 kr). Detta innebär att du inte kan sätta in mer än 500 kr och få poäng för den summan som är på över 500 kr.

Ett exempel på detta är att du sätter in 6000 kr på ditt nyöppnade bosparkonto eftersom att du i och med öppnandet av kontot flyttade över ett befintligt sparande till HSBs Bosparkonto. Du har då satt in för mycket pengar än vad du kan få poäng för.
HSBs Bosparkonto håller då koll på att du första månaden ska ha maxpoäng 5 st motsvarande en insättning på 500 kr och sedan så räknar kontot av från ditt "översparande" varje månad fram till dess att 6000 kr är förbrukade och du fått poäng för hela beloppet vilket i det här exemplet blir 12 månader.

Läs mer om bosparande och börja bospara här!

Vad händer med mina bosparpoäng om jag får en lägenhet?

Vid tilldelning av en hyresrätt så nollställs bosparpoängen. Men om du låter pengarna sitta kvar på bosparkontot så finns bosparpoängen kvar att nyttja för förtur till nyproducerad bostadsrätt. Om du fortsätter att bospara efter att du nyttjat din förtur till hyresrätt får du ett nytt bosparpoäng för varje 100 kronor du sparar för båda dina förturer. Detta innebär att du kan ha olika många bosparpoäng för turordning till nyproducerad bostadrätt och till hyresrätt.

Läs mer på Så fungerar det

Kan jag få en annans bosparpoäng?

 • Överlåtelse av bosparpoäng kan ske till make, maka, sambo, registrerad partner, förälder, syskon, barn eller barnbarn. Det går också att överföra till makes/makas/sambos/registrerad partners barn, samt genom bodelning, arv eller testamente. 
 • Det är inte möjligt att slå ihop poäng från flera bosparare till en och samma person. 
 • Den bosparande medlemmen, vars poäng ska användas, måste föra över medlemskap och kapital till den som ska skriva kontrakt på hyreslägenheten.

  Överlåtelsen måste utföras av givande part. Observera att det tar några dagar från det att överlåtelsen registrerats hos banken innan bosparpoängen och medlemskapet är registrerat hos HSB. Det går därför inte att söka lediga lägenheter direkt utan vänta tills överlåtelsen är helt klar.


  Överlåtelsen måste vara helt genomförd innan ledig lägenhet kan sökas, detta gäller samtliga typer av hyresrätter. Observera att handläggningstiden för överlåtelse varierar mellan 1-4 veckor.

Hur länge ligger en ledig lägenhet ute på hemsidan?

Det står alltid sista anmälningsdag på en ledig lägenhet som ligger ute under Sök bostad.
En ledig lägenhet ligger vanligtvis ute 7 dagar, men detta kan variera!

 

Kan jag få förtur till ledig lägenhet?

Vi ger förtur till alla som väljer att Bospara. Den som har flest antal bosparpoäng har störst chans att bli tilldelad en ledig lägenhet.

Vi har däremot inga förturer på grund av arbete, sociala eller medicinska skäl. 

Läs mer under fråga Hur fördelas lediga lägenheter? Vilken köplats har jag? som ligger här ovan.

När renoveras lägenheten?

En ledig lägenhet hyrs alltid ut i befintligt skick. Ett beslut om renovering tas vid avflyttningsbesiktningen som utförs några dagar innan den tidigare hyresgästen flyttar ut. Vi kan därför inte ge besked om vad som ska renoveras innan du tecknar hyresavtalet.

Vill du ha renoverat under din boendetid kan du ta kontakt med oss och vi bokar in ett hembesök för att titta hur skicket på din lägenhet är och om du kan bli beviljad renovering.

Hyresgästen får utföra renovering själv men då ska den vara fackmannamässigt utförd och hyresgästen ska alltid ha ett godkännande från hyresvärden innan den utför förändringar i lägenheten.

Jag kan inte logga in i Mitt HSB

Du skapar inte din inloggning i Mitt HSB, utan den blir du tilldelad när du på olika sätt kommer i kontakt med HSB Södra Norrland.
Du som får ett inlogg är:

 • Du som intresseanmäler dig till ledigt lägenheter på Sök bostad.
 • Du som är hyresgäst.
 • Du som är bostadsrättsinnehavare.
 • Du som är medlem.
 • Du som är bosparare.
 • Du som har en ledamotsroll i en Brf-styrelse.

Ditt användarnamn är alltid ditt personnummer.

Logga in med BankID
Vi rekommenderar att du alltid loggar in med BankID så slipper du hålla reda på ditt lösenord och inloggningen blir säkrare. Inloggning med BankID är ett krav för att komma åt de delar som rör bospar.

Uppdatera kontaktuppgifter
Var noga med att alla dina kontaktuppgifter under Mina sidor -Min profil stämmer så att du inte går miste om information.
Kryssa även i att du vill ha notifieringar under "Min profil" så får du mail så snart det händer någonting nytt inne i inloggningen. På så sätt slipper du logga in för att få reda på händelser och ny information som kommer där.

Kan jag överlåta min lägenhet till någon annan?

Överlåtelse av hyresrätt kan ske i följande fall:
1) Två hyresgäster som gemensamt står på hyresavtalet ska separera och den ena vill bo kvar i lägenheten.
2) En av två hyresgäster som gemensamt står på hyresavtalet avlider och den kvarlevande vill bo kvar i lägenheten.
3) En hyresgäst med en sambo/närstående där sambon/närstående sammanbott och varit folkbokförd tillsammans med hyresgästen i lägenheten i minst 2 år vill överta lägenheten vid separation/avflyttning.

Lägenheten övertas i befintligt skick. Vårt medgivande eller hyresnämndens tillstånd till överlåtelse förutsätter att lämnade uppgifter är korrekta. Om det i efterhand visar sig att överlåtelsen kommit till stånd på grund av oriktiga uppgifter kan den övertagande hyresgästen förlora hyresrätten. Överlåtelse ska alltid förläggas till den första vardagen i månaden och innan överlåtelse kan ske ska en avflyttningsbesiktning utföras. På tillträdesdagen ska nycklar återlämnas till HSB för att kontrollera att rätt antal nycklar överlämnas till den nya hyresgästen.

Överlåtelseansökan kan göra i Mitt HSB.

Kan jag byta lägenhet?

Om du som redan är hyresgäst önskar byta lägenhet inom vårt bestånd, ska du söka lediga lägenheter via vår hemsida. Det är samma fördelningsordning som på alla våra lägenheter, den med flest bosparpoäng har störst chans till att bli tilldelad en ledig lägenheten. Du som hyresgäst har ingen speciell förtur. Det är alltid 3 månaders uppsägningstid, det innebär att du kan få betala dubbla hyror när du ska byta lägenhet beroende på vilket tillträdesdatum den nya lägenheten har. Detta måste du tänka på innan anmälan av intresse till lediga lägenheter.

Om ni är två hyresgäster som önskar byta lägenhet med varandra kan man ansöka om ett lägenhetsbyte enligt nedan. 

För att lägenhetsbytet ska beviljas ska hyresgästerna ha bott i lägenheterna minst ett år. För att bytet ska kunna godkännas krävs att bytet kan ske utan påtaglig olägenhet för hyresvärden. Det betyder till exempel att den nya hyresgästen måste ha råd att betala hyran för den nya bostaden. För att få genomföra ett byte av hyresrätt krävs att man har beaktansvärda skäl för bytet. Som beaktansvärda skäl räknas till exempel; Att familjen har blivit större genom att man blivit sambo eller fått barn. Att familjen blivit mindre genom separation eller att barnen flyttat hemifrån. Att man har fått förändrade ekonomiska villkor och därför behöver ett billigare boende. Att man av medicinska skäl behöver annat boende. Intyg som styrker skälet ska bifogas. Lägenheten övertas i befintligt skick. Vårt medgivande eller hyresnämndens tillstånd till bytet förutsätter att lämnade uppgifter är korrekta. Till exempel att påstått lägenhetsbyte faktiskt kommer att ske. Vidare förutsätts att bytet inte är förenad med någon ekonomisk ersättning för hyresrätten som sådan. Om det i efterhand visar sig att bytet kommit till stånd på grund av oriktiga uppgifter kan den inflyttande hyresgästen förlora hyresrätten. Bytesdag ska alltid förläggas till den första vardagen i månaden och innan bytet kan ske ska en avflyttningsbesiktning utföras. På bytesdagen ska nycklar återlämnas till HSB för att kontrollera att rätt antal nycklar överlämnas till den nya hyresgästen.

Ansökan om lägenhetsbyte kan göras inne i Mitt HSB.

Får jag hyra ut min lägenhet i andra hand?

För att få hyra ut sin hyresrätt i andra hand krävs skriftligt medgivande från hyresvärden. Andrahandsuthyrning medges för högst ett år per ansökningstillfälle. Om hyresvärden avslår ansökan kan hyresgästen ansöka om tillstånd hos hyresnämnden. Uthyrning i andra hand utan medgivande från hyresvärden eller tillstånd från hyresnämnden kan utgöra grund för uppsägning utan föregående varning. Detsamma gäller om samtycke eller tillstånd grundats på oriktiga uppgifter eller om en hyra som överstiger skälig hyra tas ut mot andrahandshyresgästen. Skälig hyra är samma hyra som hyresgästen själv betalar till sin hyresvärd samt tillägg för möbler, utrustning och andra nyttigheter exempelvis bredband. Tilläggen får högst motsvara hyresgästens egna kostnader och för möblering, gäller högst 15% av det belopp som förstahandshyresgästen betalar i hyra. Hyresgästen kan efter beslut av hyresnämnden blir återbetalningsskyldig gentemot andrahandshyresgästen om överhyra tas ut. Hyresgästen svarar även under tiden lägenheten är upplåten i andrahand för alla förpliktelser gentemot hyresvärden enligt hyresavtalet och hyreslagen. Något hyresförhållande mellan hyresvärden och andrahandshyresgästen förekommer inte.
Observera att tillståndet endast gäller föreslagen hyresgäst. Om andrahandshyresgäst byts ut under den godkända perioden, ska ny ansökan inkomma till hyresvärden. Hyresgästen skall meddela hyresvärden när återflyttning har skett.

Ansökan om andrahandsuthyrning kan du göra inne i Mitt HSB.

Varför är det kallt i lägenheten? Mina element är kalla

Värmen i alla våra fastigheter styrs automatiskt av utomhustemperaturen och det är just under vår och höst då det kan vara stora temperaturskillnader mellan dagar eller dag-och nattetid som man kan uppleva att värmen inte hinner med att ställa om sig tillräckligt fort. Det tar en stund för värmesystemet att ställa in sig och hitta rätt balans och det är under denna tid man kan uppleva att det blir ruggit i lägenheten. Detta går tyvärr inte att påverka men systemet rättar till detta på någon dag. Rekommendationer säger att temperaturen i en lägenhet bör vara mellan 20 och 23 grader men bör aldrig understiga 18 grader. Det är viktigt att man kontrollera temperaturen själv innan man ringer och felanmäler.

Möbler eller gardiner framför elementet hindrar värmen från att sprida sig i rummet. Är elementet varmare nedtill och kallare upptill? Då kan det vara luft i elementet som hindrar det varma vattnet från att cirkulera - Gör då en felanmälan.

Vi får ibland felanmälningar på att elementen är kalla.
När elementet har värmt upp rummet till rätt temperatur stängs det av och svalnar efter ett tag. Det är därför du ibland kan känna att elementen är svala, fast det är kallt ute. Det är innetemperaturen som är det viktiga, inte om elementen känns kalla eller varma. Om termometern vid mätning visar 21 grader eller mer under dagtid är temperaturen i din lägenhet rätt.

Jag blir störd av min granne

Du ska ringa vår störningsjour vid pågående störningar. Telefonnummer till störningsjouren hittar du inne i Mitt HSB eller i ditt trapphus.
Vid en konstaterad störning får du som stört betala för utryckningen som störningsjouren var tvungen att göra.

Det är hyreslagen som bestämmer vad som gäller för boende i hyreslägenhet. Enligt lagen ska hyresgästen se till att grannar inte störs samt bevara ”sundhet, ordning och gott skick i fastigheten”. Hyresgästen är också skyldig att se till att detta följs av övriga i familjen, gäster eller andra som vistas i lägenheten. Oavsett tid på dygnet har du inte rätt att spela musik så högt att andra störs. Normalt ska det vara tyst i huset mellan kl. 22-7.