Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Bomorrow – mötesplatsen för framtidens hållbara boende!

Snart är det dags för Bomorrow – mötesplatsen om framtidens boende. Vårens konferens äger rum den 20 april, där du kan välja att delta på plats i Sundsvall eller följa konferensen online. Vi lovar en spännande dag om framtidens boende med tema "förebyggande trygghetsarbete i bostadsmiljöer". Flera inspiratörer och experter delar med sig av erfarenheter, forskning och tankar om framtidens boende.

Mer om Bomorrow

Vi har flyttat innehållet till CERs plattform och där kan du hitta våra poddar och webbinar samt programmet för 2023.

Mer om Bomorrow

Boka in nästa Bomorrow den 20 april 2023

Nästa Bomorrow blir en hybrid. Vi arrangerar konferensen i Sundsvall för dig som vill vara med fysiskt på plats. Vi sänder innehållet digitalt så att du som hellre vill följa konferensen så kan göra det. 

Vi börjar med gemensam middag onsdagen den 19 april kl. 19 för dig som väljer fysisk närvaro. På konferensen dagen efter kommer flera talare att delta och vi erbjuder som tidigare både panelsamtal och diskussioner bland deltagarna. Vi kommer också att erbjuda takvandring över Sundsvalls stenstad!

Boka in datumen i din kalender så länge. Vi jobbar på med innehållet för att det ska bli så intressant som möjligt. Anmälan har inte öppnat.

* Med reservation för ändringar.

Vill du bli samarbetspartner?

Vi är hittills tio samarbetspartners inom akademi, kommun, stadsutvecklingsbolag och fastighetsägare, och söker nu fler intresserade för att kunna hålla deltagaravgifterna nere så mycket som möjligt även 2023. Vi öppnar upp för fler kommuner, fastighetsbolag, banker, försäkringsbolag och andra organisationer som känner att Bomorrow passar in i er verksamhet.

Kontakta någon av oss så hjälper vi dig vidare!

Anna-Karin Widehammar, HSB Södra Norrland
Lena E Burman, Mittuniversitetet, CER

mainimage

 

Bomorrow har vidgat konceptet med webbinar och poddar. Ta del av dem på CERs sida.

Arrangörer och samarbetspartners: CER, Centrum för forskning om ekonomiska relationer vid Mittuniversitetet, och HSB Södra Norrland i samarbete med Sundsvalls kommun, Timrå kommun, Diös, Samhällsbyggnadsbolaget, Lilium, Mitthem, Timråbo och Stadsutveckling Sundsvall.

2021-12-21 HSB Bomorrow 2021 - sidfot.jpg

Moderator

Anna Bellman, moderator

Bomorrows moderator. Anna är en inspirerande och erfaren kommunikationsexpert. Hon är en av Sveriges mest anlitade moderatorer, lika skicklig i det personliga mötet som att moderera konferenser för hundratals anställda, till att leda en laddad partiledardebatt. Hon föreläser om kommunikation, relationer, samarbete och ledarskap, och som talartränare utbildar hon både grupper och enskilda i kommunikation och ledarskap - såväl fysiskt som digitalt.      

Talare 2022

Christina Friberg, Fastighetsägarna

"Så skapar vi socialt hållbara mötesplatser."

Christina är expert på stadsutveckling för Fastighetsägarna MittNord. Hur skapar vi socialt hållbara mötesplatser för alla generationer? Cityindex kartlägger utvecklingen av Sveriges 107 stadskärnor och ger insikter om vad som skapar stadsliv och bygger framtidens mötesplatser, där platssamverkan blir allt viktigare.  

Cornelis Uittenbogaard, Stiftelsen Tryggare Sverige

Cornelis är utvecklingsledare för standarden BoTryggt2030: riktlinjer för planering av säkra och trygga livsmiljöer. Han är disputerad inom stadsbyggnad med specifikt fokus på utformning av den fysiska miljön och dess påverkan på kriminalitet och trygghet. Cornelis är forskare och stadsplanerare vid Stiftelsen Tryggare Sverige och har sammanlagt närmare tio års praktisk erfarenhet av stadsplanering från olika organisationer. Han har även ett brett kontaktnätverk med olika aktörer inom samhällsbyggnadsbranschen och är medlem i bland annat European Placemaking Network, globala PlacemakingX, URBACTs Gender Equal Cities, Stiftelsen Tryggare Sveriges Nätverket för Feministisk Stadsplanering, samt internationella ICA CPTED.

Rahel Belatchew, Belatchew Arkitekter

Rahel Belatchew, MSA/SAR, DESA, chefsarkitekt och grundare av Belatchew Arkitekter, har en magisterexamen i arkitektur från Ecole Spéciale d’Architecture i Paris, och har verkat som arkitekt i Paris, Luxemburg, Tokyo och Stockholm. Rahel har erfarenhet av ett brett spektrum av projekt, från bostäder och kontor till samhällsfastigheter. Projekten kännetecknas av verkshöjd, innovation och spets inom hållbarhet. Rahel Belatchew har utsetts till Årets arkitekt och Belatchew Arkitekter och har fått flera svenska och internationella utmärkelser. Belatchews verk har visats på flera museer och Rahel har representerat Sverige på arkitektoniska evenemang runt om i världen, som London, Reykjavik och Mumbai. Rahel har deltagit i juryer för flera prestigefyllda utmärkelser i Sverige och internationellt. 2019 publicerades boken ”Attitude as Style” om Rahel Belatchew och Belatchew Arkitekter.

Johan Danielsson, Regeringen

Johan Danielsson är Sveriges bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister. Statsrådet medverkar i konferensen med en förinspelad hälsning.

Tobias Karström, Urban Utveckling

Tobias är utredare och projektledare på Urban Utveckling och har särskild kompetens inom utredningsmetoder för situationell brottsprevention och trygghet i urban miljö. Tobias kommer att berätta om hur man utför och utreder förebyggande insatser i lokalområden, och hur den byggda miljön spelar roll för att påverka trygghetsupplevelsen såväl som förekomsten av brott. Du får med goda exempel reda på hur du som byggherre, arkitekt, fastighetsägare eller förvaltare kan förebygga brottslighet genom att bygga och förvalta rätt, samt kunskap om boendeperspektivets betydelse.

Michael Pirosanto, Gårdstensbostäder

Under hösten 2021 tog Gårdsten ytterligare ett steg nedåt på polisens lista, från ”riskområde” till ”utsatt område”. Bakom utvecklingen finns ett långsiktigt arbete från Gårdstensbostäders sida. Michael, vd i företaget, har varit med ända sedan starten 1997.

Om bostäder, integration och arbete för utrikesfödda

Annelie Ringbro, Timrå Kommun, Micael Löfqvist, Timråbo, Gustav Lidén, Mittuniversitetet.

Projektet Bostäder, integration och arbete (BIA) har under 2019-2022 bedrivits i samverkan med Timrå kommun, Timråbo och Mittuniversitetet. Syftet med arbetet har varit att identifiera och medverka till att utveckla lyckosamma integrationsprocesser i Timrå kommun med ett särskilt fokus på betydelsen av boende och arbete. Tre resultat är av särskild vikt:

  • Osynliga barriärer existerar mellan bostadsområden. Det försvårar sociala kontakter och integration.
  • Med stöd i forskning arbetar Timrå kommun med att bidra till ett inkluderande arbetsliv. På så vis ska arbetsgivare förstå den resurs utrikesfödda kan utgöra.
  • Med stöd av resultat från projektet planerar Timråbo att ta fram en områdesplan för det studerade Tallnäsområdet. Det kommer bidra till en mer hållbar samhällsutveckling.

Annelie Ringbro, Timrå kommun

Micael Löfqvist, Timråbo

Gustav Lidén, Mittuniversitetet

Övriga medverkande

Johan Nyhus, HSB Riksförbund

Johan är ordförande i HSB Riksförbund och kommer att hälsa välkommen till konferensen.

Gustav Thelander, student Miun

Gustav studerar Ekonomiprogrammet i Sundsvall på heltid. Han är född i Sundsvall och bor just nu på Grönborgsgatan 13.

"Min insikt i social hållbarhet för bostadsområden hänger på att folket i ett område behöver lita på varandra. Ett område där grannar känner varandra och hjälper varandra kommer att kännas mycket tryggare än ett område där ingen av grannarna känner varandra."

Du får träffa Gustav i årets panel.

 

Niklas Säwén, Sundsvalls kommun

Niklas är kommunstyrelsens vice ordförande. Han ansvarar bland annat för frågor om övergripande samhällsplanering, bostadspolitik och social hållbarhet. Han medverkar i panelen.

Arkadia

Arkadia har mångårig erfarenhet av att underhålla på företagsevent och är aktuell på SVT, Liseberg och andra stora scener. 2018 vann han Svenska Mästerskapen i trolleri och kan tituleras Svensk Mästare och Grand Prix-vinnare i Scenmagi.