HSB - Städ

Våra värderingar

Vår framgång är resultatet av en verksamhet som byggts på HSBs värdeord Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan.

Engagemanget omfattar såväl miljö som våra medarbetares vilja och förmåga att leverera hög service.

Vi tror på långsiktiga affärsrelationer.

Vi är inte ofelbara. Om vi gjort något fel rättar vi till det direkt.

Vi anstränger oss för att förstå både kundens och medarbetarnas behov.

Vi bryr oss och visar det i praktisk handling.

Felanmälan Mina sidor