Årsredovisningar

Till det ordinarie föreningsmötet, årsmötet, lämnar styrelsen en årsredovisning som innehåller förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.