Om Föreningen

Bostadsrättsföreningen Finnboda Hage består av 86 lägenheter

  • Kvarnholmsvägen 39 A-D (hus B1,) 56 lägenheter
  • Finnboda Parkväg 14 A-B (hus B2), 30 lägenheter
     

Husen stod färdigbyggda för inflyttning under våren och sommaren 2008. Styrelsen för Finnboda Hage arbetar för målet att bostadsrättsföreningen ska ha långsiktig ekonomisk stabilitet och välskötta fastigheter. Det ska vara en förening där de boende trivs och som är attraktiv på bostadsmarknaden.