Stadgar

Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar är de två lagar som har särskild betydelse för en bostadsrättsförening. Dessa lagar kompletteras av stadgarna som är föreningens egna lag.

Stadgar för Brf Finnboda Hage

Bostadsrättslagen

Årsredovisningar