Kommande underhåll

24 januari 2023 Inom kort startar ett omfattande arbete med relining av våra avloppsrör som löper i källargångarna i samtliga hus. Detta arbete utfördes inte i samband med vårt stora stambyte (2011-2013) då det inte ansågs nödvändigt. Arbetet startar under vecka 6 (6 februari 2023) och fortlöper under hela våren. Reliningen utförs etappvis enligt nedanstående schema och därefter följer även en spolning av de vertikala stammarna, alltså de som löper genom varje lägenhet från våning 7-8 och ner till de horisontella avloppsrören i källaren. Vid själva stamspolingen kommer vi att behöva tillträde till alla lägenheter och tidpunkten för detta och hur det berör dig som lägenhetsinnehavare aviseras direkt av Proline Group och GR Avloppsrensning AB som vi anlitat för denna entreprenad. För att spolningen ska fungera så smidigt som möjligt och för att undvika framtida stopp i avloppen är det viktigt att vi får tillträde till samtliga lägenheter. Hur detta kommer att påverka dig kan du läsa om i nedanstående PDF filer. Informationen har du även fått i ditt brevinkast.