Rensning av oanvända cyklar

04 maj 2023 Vi ska rensa bland oanvända cyklar i föreningen. Märk din cykel senast 15 juni.

Nu är det dags att rensa bland cyklar i våra utrymmen i källare, portar och cykelställ på gårdarna. På många håll är det fullt och svårt att komma fram och det kan hända att många cyklar är kvarglömda.

Därför ber vi dig att märka din cykel med för- och efternamn senast den 15 juni i år. 

Cyklar som inte är uppmärkta med namn den 16 juni kommer att forslas bort och tas omhand. Cyklar som sedan ingen gör anspråk på inom sex månader skänks till återbruk.