Föreningens projekt

Föreningens projekt drivs av styrelsen och/eller arbetsgrupper bestående av enskilda medlemmar. Projekt drivs för att på ett eller annat sätt bidra positivt till föreningens välmående och ekonomi. Nedan listas samtliga större pågående projekt samt ett axplock av i-närtid-avslutade projekt.

Pågående projekt

  • Exploatering av vindar
  • Renovering av trapphus
  • Cykelrensning

Läs mer om föreningens pågående projekt här.

Avslutade projekt

Läs mer om föreningens avslutade projekt här.