Parkering

Information om hyra av p-plats för föreningens medlemmar, gästparkeringar, elbilsladdning och parkeringsövervakning

Hyra p-plats

Föreningen har 593 p-platser som hyrs ut till medlemmarna. Eftersom antal p-platser är färre än antal lägenheter (856 st) kan det ibland ta tid att få en p-plats.

Varje lägenhet har rätt till en (1) parkeringsplats för personbil så nära sin ingång som möjligt, i mån av lediga platser. Ytterligare parkeringsplats kan hyras på Sjöholmsvägen alternativt bakom COOP om lediga platser finns att tillgå.
Det finns p-platser med motorvärmare*) och ett mindre antal utan motorvärmare, samt 33 platser för elbilsladdning.
*) Manual för användning av motorvärmare, se nedan.

Är du intresserad av att hyra en P-plats kontakta Riksbyggen på 0771-860 860 eller info@riksbyggen.se

Karta med nummer för p-platser finns längst ner på sidan.

Det är INTE tillåtet att hyra ut sin parkering i andrahand. Den ska sägas upp och nästa person som står i kö, ska få en möjlighet att få tillgång till en p-plats.

Elbilsladdning

I föreningen finns totalt 33 st laddningsplatser för el-/hybridbil. 

Det är förbjudet att ladda elbil vid ordinarie motorvärmarplatser! Dessa är endast avsedda och dimensionerade för kortare uppvärmning av bilmotor och ev. användning av kupévärmare, innan bilen skall köras.

Anmäl dig för el-bilsplats till Riksbyggen. Se ovan.

Instruktion för elbilsladdning, se nedan. Se även instruktions-film.


Gästparkering - ny app Aimo - ersätter MobilPark (Läs mer i nedan länk)

Inom området finns ett antal avgiftsbelagda besöksparkeringar vid följande nummer: Stamgatan 1/5, Stamgatan 45, Stamgatan 71, Stamgatan 89/90.

Mellan Stamgatan 29/31 finns avgiftsfri besöksparkering som sköts av Stockholm Stad.

För övrigt råder p-förbud på hela Stamgatan, enligt skyltning.


Parkeringsvakter, Aimo Park

Förhyrda p-platser, gästparkeringar och Stamgatan övervakas av Aimo Park (fd Q-park), som föreningen anlitat.

När det gäller parkeringsförbud så väntar Aimo Parks vakter 6 min innan de lappar. Däremot har alla rätt att lasta och lossa även där det är parkeringsförbud, men det måste vara aktivitet vid bilen minst var 6:e minut.
På avgiftsplatserna väntar vakterna också 6 minuter om en bil saknar biljett och har en biljett gått ut så har man också 6 min på sig efter att biljetten gått ut.

De förhyrda platserna lappas enbart på klagomål som kommer från Aimo Parks felanmälan och då kan bilen bli lappad på 1 min.

Står man på en handikapp-plats utan tillstånd så har vakterna även 1 min bevakningstid på detta innan bilen lappas.

Felanmälan av parkeringsautomater görs direkt till Aimo park.

Överklagande av p-bot görs direkt till Aimo park.

 

 

Bildgalleri
  • Aimo parks betalautomat
    Aimo parks betalautomat
  • P-förbud på hela Stamgatan, förutom på hyrda och gäst-p-platser
    P-förbud på hela Stamgatan, förutom på hyrda och gäst-p-platser