Elprojektet 2023-2024

Styrelsen har i konkurrens upphandlat upprustning av föreningens elsystem, inklusive byte av armaturer i trapphusen och övergång till IMD (gemensam el med Individuell Mätning och Debitering.) Projektet kommer att påbörjas i ARv 17 i september 2023.

Vinnande entreprenör blev Rödjares Elektriska AB. Underleverantör för IMD är EcoGuard AB.

Upprustning av föreningens elsystem innebär att all elutrustning som finns i fastigheternas elcentraler och som försörjer gemensamma utrymme så som tvättstugor, trapphus, vindar och källare, utebelysning och hissar, byts ut. Detta är den stora delen av projektet.

Införande av IMD (gemensam el med Individuell Mätning och Debitering) innebär att alla lägenheters elcentraler byts ut. Ellevios mätare tas bort och IMD-mätare installeras istället. Bostadsrättsinnehavarnas elabonnemang avslutas (görs ej av medlemmarna) och elkostnaderna kommer istället på månadsavin från HSB.

I trapphusen ska vi byta till närvarostyrda LED-armaturer.

Följande personer har och kommer att arbeta med projektet:

 • Daniel Öberg, arbetsledare från Rödjares Elektriska AB
 • Jessica Falck Rödjare, ledande montör från Rödjares Elektriska AB
 • Michael Hedman från EcoGuard AB
 • Peter Hladisch är anlitad som föreningens projektledare.
 • Håkan Ackland, elkonsult som tillsammans med Peter varit med och tagit fram förfrågningsunderlaget.
 • Per Karlsson och Arne Mårtenson är styrelseledamöter i Brf Pålsundet med särskilt ansvar för projektet.

 Frågor från medlemmar till projektet kan skickas till info@palsundet.se.

Information från stämman 2022

Till stämman 2022 tog styrelsen fram ett beslutsunderlag om införande av IMD. Under Dokument finns Samlade stämmohandlingar 2022, se sidan 25-26, samt Ytterligare information om styrelsens förslag.

Ytterligare information

I dokumentlistan nedan finns följande:

 • Avisering om informationsmöte den 13 september 2023
 • Avisering om start av arbetet i Anders Reimers väg 17 från entreprenören Rödjares Elektriska AB. Övriga hus får sådan avisering senare.
 • Information om projektet från entreprenören Rödjares Elektriska AB. Versionen nedan delas ut i Anders Reimers väg 17 i början av september 2023. Övriga hus får denna information senare.
 • Information om IMD från IMD-leverantören EcoGuard.
 • En preliminär tidplan för projektet