Fläktfilter

Filtret i spisfläkten måste göras rent regelbundet. Detta är viktigt eftersom smuts och fett annars kommer upp i rökkanalerna. Även den inre fläkten måste göras rent minst en gång om året. Skruva bort kryddhyllan och läs instruktionen.