Internet

Avtal med Bredbandsbolaget

Föreningen har slutit avtal med Bredbandsbolaget för leverans av internet och telefon till samtliga lägenheter. Detta innebär att det i dagsläget tillkommer 125 kronor på hyran. För dessa 125 kronor får man 250/100 mbit internet via fiber och månadsavgiften för telefonen via bredbandsbolaget.