Trivselregler

Vad vi ska göra för att våra grannar ska trivas eller vice versa.

AVSTÅ GÄRNA IFRÅN ATT:
* Ansluta köksfläkt som inte är anpassad till husets ventilation.
* Ha saker placerade ute i farstun (brandskydd).
* Föra oväsen efter kl 22 i bostad eller annan förenings-lokal.
* Använda tvättstuga utanför tidschemat för bokning. Inte heller får du underlåta att städa efter dig.
* Röka i huset utanför din lägenhet (pga. föreningens försäkring).
* Larma jourmontör i onödan då kan du bli tvungen att stå för kostnaden själv.

MEN DU FÅR GÄRNA:
* Berätta för grannarna om du vid något tillfälle behöver föra oväsen (kanhända står dom då också ut med att klockan någon gång blir över 22 innan det blir tyst).
* Använda bastun
* Höra av dig till styrelsen när det är något du undrar över eller vill klaga på.