Verksamhetsansvariga

Arbetsfördelning och kontaktuppgifter

Föreningslokalen:
O-ringen 55 B
Ulla Öhdén
0761 70 91 33
ullaohden (@) gmail.com

Seniorföreningen:
O-ringen 55 B
Ulla Öhdén
0761 70 91 33
ullaohden (@) gmail.com 

Flaggdagar:
Anna Andersson
O-ringen 51 A
070 777 95 79
72annaandersson (@) gmail.com


Parkeringen samt nycklar för: källsortering, tvättstuga,
källarförråd, moped och MC-förråd

AFF i Nacka
Utövägen 29 715 13 00
kl. 07.00 - 09.00

info at affinacka.se (ersätt "at" med @)

Styrelsen Brf Turkosen
Vill du kontakta någon i styrelsen klicka här för uppgifter!

Andreas Rosenlund, Ordförande: Fastighet, Kommunikation
Johan Filipsson, Vice ordf: Ekonomi, Försäkringar.

Helena Trotzig, Sekreterare: Kurser, Korrespondens, Boendefrågor HSB.

Robert Ahlqvist, Ledamot:  Cyklar, Webbsidan.

Mats Söderberg, Ledamot: Utemiljö, Brandskydd.

Jessica Lundbom Jensen, Ledamot: Utemiljö, brandskydd, Gårdsvärdar

Lennart Bergh, Ledamot: Fastighet

Katarina Berkowicz, Ledamot: Ekonomi

Thomas Holm, Ledamot: Fastighet

Rolf Öhden, Suppleant: Fastighet.

Kristine Engström, Revisor
Rickard Hansson, HSB - ledamot 


Gårdsvärdar: klicka här!