Boendeinformation

Här hittar du som boende information om hur man får nyttja våra gemensamma lokaler och ytor,

Parkering
Vid infarten till Båtholmsbacken ligger vårt parkeringshus. Där finns 158 platser varav 96 under tak. Motorvärmaruttag finns till alla under samma tak samt på en del utomhusplatser. Behöver du parkeringsplats kontakta HSB Servicecenter på 010-442 11 00.

Gästparkering
Gästparkeringsplatser finns i anslutning till parkeringshuset. Dessa är avgiftsbelagda och bevakas av ett parkeringsbolag, som även har till uppgift att kontrollera felparkerade fordon inom vår tomtmark där P-förbud råder.

Lekplats
I området finns åtta små och en stor lekplats. På den stora finns gungor, klätterställningar, rutschbana och i anslutning till lekplatsen vår stora bollplan med fotbollsmål uppsatt under sommarhalvåret.

Boule
Boulebana finns bredvid bollplanen på Gränsholmsbacken.

Vävstuga
Ligger i källaren på Båtholmsbacken 13. Det finns två vävstolar till ditt förfogande. Nyckel lånar du i expeditionen.

Hobbyrum
Finns i källaren på Gränsholmsbacken 5 (gavel). Där finns hyvelbänk samt arbetsbänk med skruvstäd. Verktygen måste du hålla med själv. Nyckel lånar du i expeditionen. 

Mattsugningsrum
Mattor får inte piskas utomhus eller skakas från balkong utan kan istället rengöras i de mattsugningsrum som finns i källaren på Båtholmsbacken 12 och Gränsholmsbacken 9.

Tvättstugor 
Boenden på Gränsholmsbacken har sina tvättstugor på Ghb 11 och 12 samt grovtvättstuga på Ghb 18. Boenden på Båtholmsbacken har sina tvättstugor på Bhb 12 och 15 samt grovtvättstuga på Bhb 18.
Det finns en bokningstavla i anslutning till varje tvättstuga och varje lägenhet har en bokningscylinder med lägenhetsnummer. Bokning av tvättstuga sker genom att låsa fast tvättcylindern på valbart tid på bokningstavla. När tvättpasset är slut tar du bort cylindern och kan nu boka en ny tid. Regeln är att två tvättpass kan bokas per månad och hushåll, men därav endast ett lördagspass.

Tvättpasstider
Måndag – lördag 7 – 12, 12 – 17, 17 – 22
El finns enbart på tvättpasstiderna.
Tvättstugan måste tas i bruk senast en timme efter tvättpassets början, annars får någon annan att ta över din tvättid.
Mattor och filtar och övrig grovtvätt skall tvättas i i grovtvättstugan. Lämna alltid tvättstugan i det skick du själv vill finna den.                                                                                               

Förråd
Det är absolut förbjudet att förvara brandfarliga vätskor i källarförrådet som tillhör lägenheten. Detta förbud gäller alla källarlokaler i fastigheten.

Cyklar och barnvagnar
Parkera cyklar i källarens cykelställ eller snyggt vid sidan om. Barnvagnar, kälkar och pulkor i barnvagnsrummet.

För vår säkerhet                                                                                                                                                   
Port, trapphus och källargångar skall vara fria från allt löst, t ex tidningspåsar, dörrmattor, barnvagnar, cyklar etc. Brandmyndighet och försäkringsbolag har stränga regler som måste följas av fastighetsägarna = vi som bor här.                                                                                                              

Dörrar i källare och port skall alltid vara stängda, upptäcker du något fel kontakta snarast fastighetsskötaren.