Styrelse/förvaltning

Styrelsens sammansättning efter årsstämman 2022-02-24:

Styrelse

 

Celal Ünsal, ordförande
Jeanette Englöfh, vice ordförande och sekreterare
Sabahattin Sel, ledamot
Anja Haglund, ledamot
Elsie Nilsson, HSB
Irene Linder, suppleant
Lennart Overeem, suppleant

 

Revisorer

Owe Läth, revisor
Rolf Algren, suppleant