Beiktning av lägenhet vid avflyttning

17 oktober 2018 Styrelsen har beslutat om att besiktning, sk ”lägenhetssyn” ska ske i samband med avflyttning från lägenhet. Detta för att bla upptäcka eventuellt icke godkända ändringar i lägenheten, ändringar som den nyinflyttade annars kan få ta konsekvenserna av.
Taxiskylt
09 september 2016
Fiber
17 oktober 2018