Västerbris Historia

Lite kort om Västerbris historia nedteckad av Lilian Heller samt lite bilder från när det begav sig.

Västerbris historia i korthet

Vi flyttade in på I-gården den 24 augusti 1979. Vägarna på gården bestod av grovt makadam och vi körde vårt bohag på de två kärror som fanns till hands. Vi alla nya samsades om dem och det fungerade bra.
Vi hade just fått vår son och vi kom direkt från Nacka BB till det nya huset. Vi drog barnvagnen på de gropiga vägarna så Erik fick en omskakande färd till sitt första hem.
Bygget på J-gården fortsatte och inflyttning där skedde, vill jag minnas, den 9 september.

Vi flyttade in på fredagen. Byggstäderskorna kom på söndagen! Då hade mormor och farmor redan torkat ur köksskåp, våttorkat golv mm.

Ett par veckor senare började tomterna ta form. Det kom jord och det kom träd och häckväxter. En kranbil med en väldigt lång kran ordnade så att jorden kom ”farande” genom luften i en trälåda ända bort till vår tomt. Det gick ju inte att köra bil ända bort.

Det första mötet med ”samarbetskommittén”, som bestod av personal i HSB samt 2 st från oss nya bostadsrättshavare, skedde någon gång i december 1979. Frågan från våra representanter var om några avgiftshöjningar kommer att ske när man sammanställt byggkostnaderna. Svaret från HSB var ett klart nej.
Döm om vår förvåning när man strax efter ville höja avgifterna med 27%! Det blev naturligtvis protester som slutade i en tvist med HSB som varade i ca 8 år. Dåvarande styrelsen gjorde efterforskningar och det ledde till några ärenden i tingsrätten.
Efter många manglingar slöts en överenskommelse och sedan dess har det varit lugnt på den fronten.

På grund av konstruktionen i vattenledningarna i marken har vi haft en del läckor genom åren. Efterhand som felen åtgärdats med åtskilliga uppgrävningar av vägar och tomter har det inte varit några läckor på många år nu.
Det mesta av renoveringar har vi gjort själva när vi arbetat på vårens och höstens arbetshelger där många frivilliga krafter hjälpt till. Nu börjar arbetena bli så stora att vi måste ta in extern arbetskraft till en del. Husen är ju faktiskt över 30 år nu.

Något av det första vi gjorde var att bygga en lekstuga och sätta upp gungor. Vi har också ”byggt om” lite på gårdarna. Förändrat sandlådor och lekplatser på olika sätt. Senast har en grillplats iordningställts på J-gården.

Vi har haft en del gårdsfester och 1989 hade vi 10-årsjubileum. Många medlemmar i Västerbris behärskade instrument vilket gjorde att vi hade en helt fantastisk orkester på jubileet.
2009 firade vi 30 år i Västerbris med en fest med bla a tipsrunda och trollkarlar och god mat.

Nedtecknat 2011 av Lilian Heller i 169:an

 • 1.jpg
  1.jpg
 • 2.jpg
  2.jpg
 • 3.jpg
  3.jpg
 • 4.jpg
  4.jpg
 • 6.jpg
  6.jpg
 • 7.jpg
  7.jpg
 • 8.jpg
  8.jpg