• Välkommen till Brf Västerby 2  • Välkommen till Brf Västerby 2Norrbyparkeringen

Information ang Norrbyparkeringen Resten av året sker i samband med våra styrelsemöten se vidare kalendarium mellan 17.30-18.00 Vid vår styrelselokal Månadsvägen 62 gaveln. Glöm ej kvitto att du betalt. Helst 3 bankdagar.

Hyreshöjning

Vid styrelsemötet den 17 oktober så tog vi beslut att höja med 3 % på alla lägenheter.

Förändringar i Grovsophuset

Grovsoprummet - Containern för grovavfall kommer bytas mot kärl Anledningen till att containern kommer bytas mot kärl är för hämtpersonalens arbetsmiljö. Vid tömning av denna typ av containrar har det förekommit tillbud där hämtpersonalen skadat sig. Därav har kommunens entreprenör och Järfälla kommun beslutat att sluta använda denna modell av containrar. Samma öppettider. Man kan bara kasta saker som får plats i kärlen