Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Passa på att anta HSB-koden

HSBs kod för bostadsrättsföreningar hjälper er att vara en välskött och demokratisk förening. Den handlar om allt från hur föreningsstämman ska förberedas och genomföras, till hur ni ska informera och ha kontakt med föreningens medlemmar.
HSB Stockholm anta stadgekoden

Fyra skäl att anta koden

  1. Den är ett bra hjälpmedel för styrelsen och valberedningen, och bidrar till att bostadsrättsföreningen kan styras på ett effektivt sätt.
  2. Den hjälper till att skapa öppenhet gentemot medlemmar och gör det lättare för dem att påverka.
  3. Den underlättar för föreningen att styras demokratiskt, med en stabil och hållbar verksamhet.
  4. Till koden följer mallar och stöd till styrelsen, valberedningen och medlemmarna.