Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB 100 år - en medlemsdialog

År 2023 fyller HSB 100 år och sedan 2013 genomför vi projektet HSB 100 år - en medlemsdialog. Syftet är att våra ägare – medlemmar, bosparare, bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningar – ska få möjlighet att forma HSB Stockholms framtid och utveckling. Vad krävs för att vi på 100-årsdagen 2023 ska leva upp till visionen om att vara den aktör som har det bästa anseendet när det gäller boendet?

I samband med 100 års-jubileet kommer HSB Stockholm att uppföra Jubileemshuset i Hagastaden. Inför planeringen av Jubileemshuset erbjöds alla medlemmar under 2020 att delta i en enkät om framtidens boende och fler än 4000 av HSB Stockholms medlemmar tog chansen att ge sin syn på framtidens boende. Resultatet visar att det som står högst på önskelistan i lägenhet i en stad är hållbar grundkvalitet som håller i längden och teknik som tillför verklig nytta.

 

Det är inte djärva visioner eller flärdfull lyx som medlemmarna efterfrågar. 85 procent tycker att det är viktigare med en grundkvalitet i bostäderna än att satsa på exklusivitet. Balkong toppar listan över vad som är viktigast för ett bra framtida boende. Utöver det vill man främst känna sig trygg i och omkring lägenheten och att det är tyst i bostaden.

 

När det gäller teknik i boendet ser många positivt på vad denna kan tillföra i form av ett tryggare och säkrare boende samt för att förenkla vardagen med smidiga leveranser och transporter. Det handlar också om att optimera energianvändningen för att skapa miljömässig hållbarhet, men även om att spara pengar. Medlemmarna vill vara en del i utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla medlemmar som deltagit! Resultatet kommer att vägleda oss i utvecklingen av Jubileumshuset, hur vi väljer att utveckla andra bostadsprojekt och hur vi arbetar med förvaltning och våra egna hyresfastigheter. Vi har fått ett slags facit över vad som skapar medlemsnytta, det är guld värt, säger Anders Svensson, vd för HSB Stockholm.
Ladda ned rapporten här (pdf)

10 insikter om framtidens boende
• Insikt #1: Trygghet, läge och planlösning är bottenplattan även i framtiden
• Insikt #2: Vid livsfasväxling och flytt blir storleksfrågan avgörande
• Insikt #3: Grundkvalitet med valbarhet viktigare än flärd
• Insikt #4: Kvalitet och hållbarhet hand i hand
• Insikt #5: Överväldigande stöd för att smart teknik ska optimera boende och vardag
• Insikt #6: Tekniken har en bit kvar för att bidra till hemmets mjukare kvaliteter
• Insikt #7: Önskemålen om graden av gemenskap i huset går isär
• Insikt #8: Konsensus kring de klassiska gemensamhetslokalerna plus träning och terrass
• Insikt #9: Gemensamhetslokaler, miljöansvar och koordinering önskas på avgiften
• Insikt #10: Fest-och gästligheter, träning och färdmedelspool önskas vid sidan av avgiften