Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Vår organisation

HSB är en kooperativ, demokratisk, idéburen organisation som ägs av våra medlemmar. Tillsammans med våra 24 regionala HSB-föreningar, 4 100 bostadsrättsföreningar och nära
677 000 medlemmar utgör vi en stark kraft för att bidra till en hållbar utveckling i samhället.

Våra medlemmar

Nära 677 000 personer har valt att bli medlemmar i HSB. Som medlem kan du bospara och få möjlighet till förtur till ditt framtida boende. Du kan också få juridisk rådgivning och förmånliga erbjudanden. Som medlem är du med och bestämmer vad pengarna i din bostadsrättsförening ska gå till. Du kan också påverka vad HSB-organisationen ska arbeta med. Oftast är du medlem både i din bostadsrättsförening och i den regionala HSB-föreningen vilket gör HSB till en stor och stark medlemsorganisation.

Våra bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsföreningarna i HSB är medlemmar i den regionala HSB-föreningen. Där ger det omfattande utbudet av förmåner och tjänster den trygghet som krävs för att de förtroendevalda i bostadsrättsföreningen ska kunna hantera styrelseuppdraget väl. I slutänden handlar det naturligtvis om fastigheten och bostädernas framtida värde och ditt eget boende. Omkring 4 100 bostadsrättsföreningar har valt tryggheten  som det innebär att vara brf-medlem i HSB. Bostadsrättsföreningarnas och de enskilda medlemmarnas representanter utgör beslutande organ i den regionala HSB-föreningen.

Våra regionala HSB-föreningar

Det finns 24 regionala HSB-föreningar i Sverige. De är fristående föreningar som samverkar i organisationenes kooperativa federation. I HSB-föreningen arbetar man med allt från nyproduktion till förvaltning, utbildning och löpande rådgivning. De regionala HSB-föreningarna är ryggraden i organisationens verksamhet och är en stor trygghet för bostadsrättföreningarna i den dagliga verksamheten. De regionala HSB-föreningarnas representanter utgör beslutande organ i HSB Riksförbund.

Nationella verksamheter

HSB Riksförbund är en gemensam nationell organisation där de regionala HSB-föreningarna är medlemmar i. Uppdraget för HSB Riksförbund är att utifrån en helhetssyn skapa värde för HSB-föreningarna och dess medlemmar, utveckla HSBs gemensamma varumärke, stärka HSBs roll i samhället och säkerställa effektivitet och hållbar tillväxt inom HSB. De regionala HSB-föreningarna är medlemmar i HSB Riksförbund och HSB Riksförbund är ömsesidigt medlem i de regionala HSB-föreningarna.

Vid årsskiftet 2017/2018 bildade HSB en gemensam nationell organisation, HSB Riksförbund – med tre dotterbolag; bostadsutvecklingsbolaget HSB ProjektPartner AB, it- och digitaliseringsbolaget HSB Affärsstöd AB och det nybildade betaltjänstbolaget HSB Finansstöd AB. Beslutet om att bilda en gemensam nationell organisation togs på HSB-stämman 2017. Under hösten 2017 påbörjades integrationsfasen och implementeringsprojekt. Transaktionen och ombildningen genomfördes 31 december 2017.