HSB Omsorg

Enebackens äldreboende

Vackert beläget i natursköna Smedby i Åkersberga med närhet till ängs- och skogsmark ligger Enebackens äldreboende.

Verksamheten drivs sedan 2006 av HSB Omsorg på uppdrag av Österåkers kommun. Fastigheten ägs av fastighetsbolaget Lönnbacken.

Enebacken består av totalt 108 lägenheter fördelade över tre plan. De första två planen är avsedda för personer med demens medan det översta planet är avsett för personer med omfattande omvårdnadsbehov. Varje plan är indelat i fyra mindre enheter med vardera nio lägenheter, gemensamt kök och allrum. Lägenheterna som är 29 kvadratmeter består av ett rum med trinettkök samt badrum.

Vid inflyttning är lägenheterna så när som på justerbar säng omöblerad. För att flytten till Enebacken ska ske så smidigt som möjligt är det viktigt att det blir bra redan från början. Inred därför om möjligt lägenheten med dina personliga tillhörigheter innan du själv flyttar in.

Vill du se hur lägenheterna på Enebacken ser ut? Klicka här.

På Enebacken finns också den biståndsbedömda dagverksamheten Hörnan som riktar sig till personer med demens som inte bor på särskilt boende.

Eden

Vi har hämtat inspiration från EDEN-modellen, en arbetsmodell som bidrar till att skapa större meningsfullhet i vardagen och en upplevelse av högsta möjliga livskvalitet. EDEN startade i början på 90-talet i USA där den grundades av geriatrikern Bill Thomas. Doktor Thomas ansåg att det som orsakade det största lidandet för äldre är ensamhet, hjälplöshet och tristess och inte de medicinska sjukdomarna. Bland annat handlar EDEN om att skapa en naturlig kontakt med djur, natur och barn, att flytta beslutsfattandet närmare varje individ samt att främja spontana och meningsfulla aktiviteter.

På Enebacken skapar vi tillsammans ett aktivt och varierat aktivitetsprogram. Bakning, bingo, dans, gruppgymnastik, filmvisning, tv-spel, högläsning och allsång är exempel på aktiviteter som ordnas på Enebacken. Så ofta som möjligt är vi utomhus. Utevistelser är högt prioriterat vare sig det gäller en promenad, en nypa luft eller en annan typ av aktivitet. Enligt tradition har vi en mer organiserad fest per säsong men det blir som regel oftare än så. Det finns alltid något att fira!

Våra medarbetare

En förutsättning för att du ska känna dig nöjd är engagerad och kompetent personal, därför väljs våra medarbetare med stor omsorg. Vi satsar på kontinuerlig vidareutbildning och tar fram kompetensutvecklingsplaner för varje enskild medarbetare. HSB Omsorg har en egen utbildningsinstans HSB Omsorg Akademin som upprättar centrala utbildningsprogram. Företaget har även specialkompetens inom olika områden. På Enebacken har vi medarbetare specialiserade inom bland annat kost, geriatrik, demens och EDEN.

På HSB Omsorg arbetar vi med kontaktmannaskap. Det betyder att du får en särskilt utsedd och namngiven person som har huvudansvar för att se till att arbetet anpassas så mycket som möjligt utifrån dina behov och önskemål samt håller kontakt med dina anhöriga. Upplevelsen av kontinuitet, närhet och trygghet är viktigt och vi försöker i möjligaste mån begränsa antalet personer som deltar i den individuella omvårdnaden. Vi eftersträvar alltid att skapa goda relationer och förtroende mellan dig och våra medarbetare. Vi erbjuder en trygg omvårdnadsmiljö utformad efter dina behovoch förutsättningar. För att det ska vara möjligt upprättas en individuell plan, där kontaktperson, tillsammans med dig och/eller dina anhöriga formulerar vad som är just dina behov.

Bemanning

Enebacken är bemannat dygnet runt. På enheterna arbetar undersköterskor och vårdbiträden. Vi har ständig tillgång till sjuksköterska. Dagtid leds respektive plan av en omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Kvällar, helger och nätter består sjuksköterskebemanningen av Enebackens egna sjuksköterskor. Vi har arbetsterapeut och sjukgymnast. Därtill finns verksamhetschef, enhetschefer, administrativ assistent samt lokalvårdare i verksamheten. Alla som arbetar eller annars verkar på Enebacken har tystnadsplikt enligt sekretesslagen.

Hur får jag en plats på Enebacken?

För att få bo hos oss krävs ett biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen. Det är Österåkers kommuns biståndsenhet som fattar sådana beslut. Handläggarna på biståndsenheten nås på telefonnummer 08-540 810 00.
 

Ladda ner

 

Kontakt

Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller funderingar!

 

Enebackens äldreboende
Solskiftesvägen 14
184 33 Åkersberga

E-postadress: enebacken@omsorg.hsb.se

                 

Fax 08-540 222 76

 

Dagverksamheten Hörnan
08-540 804 03

 

Sjuksköterska plan 1
08-540 804 15

 

Sjuksköterska plan 2
08-540 804 25

 

Sjuksköterska plan 3
08-540 804 35

 

Administrativa assistenter

Isabelle Antelius Färeborg
08-540 804 01
isabelle.fareborg@omsorg.hsb.se

 

Britt-Marie Abrahamsson
08-540 804 04
britt-marie.abrahamsson@omsorg.hsb.se

 


Övergripande chef/ verksamhetschef

Anette Josefsson
010-442 16 33
anette.josefsson@omsorg.hsb.se

 

Plan 1

Grindtorp
08-540 804 11

 

Sundtorp
08-540 804 12

 

Båtstorp
08-540 804 13

 

Åkerstorp
08-540 804 14

 

Plan 2

  

Åby
08-540 804 21

 

Sävastby
08-540 804 22

  

          

Verksamhetschef
Isabelle Ankarfjärd Jäger
010-442 16 35
isabelle.ankarfjardjager@omsorg.hsb.se

          

Plan 2

              

Össeby
08-540 804 23

        

Kvisslingby
08-540 804 24

       

Plan 3

       

Lappdal
08-540 804 31

 

Nydal
08-540 804 32

 

Storhagen
08-540 804 33

 

Stenhagen
08-540 804 34

 

Kvällar, helger och nätter nås sjuksköterska via personalen på respektive enhet.

Felanmälan Mina sidor