HSB Omsorg

Lyktans äldreboende

Välkommen till Lyktans äldreboende!

Lyktans äldreboende ligger i närheten av Täby centrum och drivs av HSB Omsorg på uppdrag av Täby kommun. Boendet består av gruppboende, vårdboende samt social dagverksamhet. På Lyktan tar vi emot dig som behöver hjälp i ditt dagliga liv med vård och omsorg. Avgifter för hyra, måltider samt vården och omsorgen betalas direkt av dig till kommunen.


Sjuksköterska finns på plats vardagar dagtid. Övrig tid finns beredskapssjuksköterska att tillgå när behov uppstår. Arbetsterapeut och sjukgymnast finns tillgängliga vardagar dagtid och ansvarar bland annat för dina hjälpmedel samt handleder personal.En geriatriker kommer till Lyktans vård- och gruppboende en gång per vecka. Vid akuta situationer kan jourläkare tillkalas av sjuksköterska. Du som har biståndsbeslut för social dagverksamhet är knuten till din egen husläkare. Sjuksköterskan på Lyktan kontaktar din husläkare om så behövs.

En meningsfull dag

Vi arbetar enligt EDEN-alternativet, en arbetsmodell som bidrar till att skapa större meningsfullhet i vardagen och en ökad upplevelse av högsta möjliga livskvalitet. Bland annat handlar det om att skapa naturlig kontakt med djur, natur och barn, att flytta beslutsfattandet närmare dig som boende och att främja spontana och meningsfulla aktiviteter. Intill boendet finns vackra promenadstråk och en stor terrass som vi ofta nyttjar. Där finns även ett trädgårdsland att påta i. Samverkan mellan äldreboendet och dagverksamheten skapar möjligheter för dig att delta i olika aktiviteter som exempelvis bakning, bingo, högläsning, allsång, utevistelse och hantverk. Extra uppskattat är sällskapet av våra hundar på Lyktan, som gärna följer med på en promenad eller ligger vid dina fötter.


Lyktans dagverksamhet

Vårt mål är att du får en meningsfull vardag med trevlig samvaro och ett aktivt liv.  Vi har öppet alla vardagar mellan klockan 7.30 och 16.00. Du deltar antingen på förmiddagen (cirka klockan 09.00 - 13.00) eller på eftermiddagen (cirka klockan 11.00 - 15.00) eller heldagar. Våra tider är flexibla och kan anpassas efter överenskommelse med dig. Hur många gånger per vecka som du kommer till oss avgörs av dig och din biståndshandläggare. Täby kommunen hjälper dig med transport om du inte kan ta dig till och från vår dagverksamhet på egen hand.

Kontaktmannaskap

För att du ska vara nöjd krävs också att våra tjänster utförs med kvalitet. Därför arbetar vi på HSB Omsorg med kontaktmannaskap. Det betyder att du har en egen kontaktperson som ansvarar för det mesta som rör dig och som ser till att arbetet anpassas så mycket som möjligt till dina behov och önskemål. Upplevelsen av kontinuitet, närhet och trygghet är viktigt och vi försöker i möjligaste mån begränsa antalet personer som deltar i omvårdnaden. Vi eftersträvar alltid att skapa goda relationer och förtroende mellan dig och våra medarbetare.

Hur får jag en plats på Lyktan?

Kommunens biståndshandläggare beviljar plats på Lyktan, telefonnummer till Täby kommun är 08-555 590 00. Utifrån ditt biståndsbeslut planerar vi din omsorg tillsammans med dig och lägger upp en individuell plan för hur din hjälp ska utföras.

Ladda ner

Kontakt

Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller funderingar!

 

Lyktans äldreboende

Lyktgränd 2-4
183 36 Täby
E-post: lyktan@omsorg.hsb.se

 

Bitr. Verksamhetschef /Sjuksköterska
Birgitta Wickbom
010-442 16 06
birgitta.wickbom@omsorg.hsb.se
               

            

Verksamhetschef
Camilla Lundholm
010-442 16 25

camilla.lundholm@omsorg.hsb.se

 
Gruppboende
08-638 89 27


Vårdboende
08-638 89 25


Dagverksamhet

08-638 89 16
 

Fax
08-638 89 19


  

Felanmälan Mina sidor