Vår utomhusmiljö

Gården

Vi har en stor och härlig gård och alla har ansvar att hålla den ren och fin. Fina sommarkvällar är vi många som utnyttjar den till att grilla och umgås.

Grill

Det finns en gemensam grill som alla kan använda. Om du använder egen grill, märk upp den med ditt namn. Tänk på att ställa undan din grill, ställa tillbaka stolar och bord, fälla ihop parasollen och plocka undan efter dig.

Odlingslådor

Det finns sex odlingslådor på gården som medlemmar kan ha egna odlingar i. Kontakta styrelsen om intresse finns att ha en sådan.

Flaggning

På gården finns en flaggstång där en vimpel vajar året runt. Vill du hissa flaggan kan du kontakta någon i styrelsen och du får själv ansvara för flaggan.

Trädgårds- och arbetsdagar

Två gånger om året, vår och höst, har föreningen trädgårdsdagar då vi jobbar några timmar tillsammans med att kratta, olja möbler, städa och snygga upp på gården och i de allmänna utrymmena. Under dagen grillar vi korv och senare på kvällen har vi fest.

Parkering och bilkörning

Bilar får framföras inom området bara för i- och urlastning. Undvik att köra in på gården i onödan då det är många småbarn som rör sig på gården. Det är dessutom är trångt för bilar och det är lätt hänt att köra på cykelställ och rabatter.

Föreningen disponerar parkeringsplatser vid Ringgatan 45 (13 st) och Tiundagatan 38 (2 st). De är till för föreningens medlemmar och är gratis. Det krävs dock parkeringstillstånd för att ha bilen stående på dem. Parkeringstillståndet ska då finnas väl synligt i bilen. Varje hushåll i föreningen får en parkeringslapp som får användas av föreningens medlemmar. Kontakta vicevärd Jim Peter Elfström om ditt hushåll saknar parkeringstillstånd.

Endast bilar som är i trafik får nyttja gårdens parkeringsplatser, ej avställda bilar eller bilar med körförbud.

Om föreningens parkeringsplatser blir fullbelagda kan man parkera på de avgiftsbelagda gatorna runt om. Vänd dig till Uppsala kommun om du vill ha boendeparkeringstillstånd på de avgiftsbelagda gatorna. Tillståndet gör att du får parkera under längre tid och betala lägre avgift.