Avgiftshöjning

01 december 2022 Från och med 1 januari 2023 behöver vi höja avgifterna med 4 %.

Varför måste avgiften höjas?

Pandemin, Ukraina, inflation, höjda räntor och ett ekonomiskt instabilt världsläge påverkar också HSB 45 Barken, dock inte så illa som det skulle kunnat vara. Men tillräckligt illa för att vi måste höja avgiften med 4 % från 1 januari 2023.

Fjärrvärmen kommer att höjas ca 4,5 %, vatten och avlopp ca 3 % och sopor ca 3 %. Elen har vi bundit fram till 1 nov 2024, men en liten justering måste vi göra även där, då det finns avgifter som har höjts. Vi kommer att under 2023 sätta om ett lån på 2 925 000 kr som idag har en ränta på 1 %, men där den nya räntan antagligen kommer att hamna på 3,5 %.

Allt detta tillsammans gör att föreningens kostnader blir högre. Ska vi få en budget i balans, där kostnader och intäkter går ihop, måste avgiften höjas med 4 %.

Våra solceller håller ned elkostnaderna något

Föreningens totala kostnader för el är ca 200 000 kr. Våra solceller bidrar med el till ett värde av 60 000 kr vilket medför att föreningens del av den årliga elkostnader blir 140 000 kr.

Kan vi göra något?

Vi kan tillsammans försöka att få ner våra kostnader ytterligare. Här är några exempel:

  • Vi kanske inte behöver ha lika hög värme i alla rum.
  • Tvätta effektivare. Se till att tvättmaskinerna är fyllda, så de inte behöver gå lika ofta.
  • Duscha mindre och snabbare.
  • Släck lampor när vi lämnar rum.