Styrelsen

Styrelsen träffas en gång per månad och fattar beslut i små och stora frågor. Det kan vara att besluta om föreningens ekonomi och underhåll eller att besluta om medlemskap för nya boende i föreningen. Om du vill att styrelsen ska behandla något som du tycker är viktigt kan du kontakta vem som helst i styrelsen.

Mejladress: styrelsen@45barken.se eller mejla din styrelseledamot genom att skriva ledamotens förnamn först: förnamn@45barken.se.

Styrelsen

Ordförande
Annika Lundqvist
Tiundagatan 36 A
070-425 08 23

Vice ordförande
Jim Peter Elfström
Ringgatan 45 A
0703-65 40 64

Ledamöter
Marcus Christiansson
Ringgatan 47 A

Peter Andersson
Ringgatan 45 A

Erik Bivehed
Ringgatan 45 C

Amir Benyahia (sekreterare)
Ringgatan 45 B

Suppleant
Karin Holmer
Tiundagatan 36 B

Representant HSB Uppsala
Lena Karlsson

Övriga förtroendevalda

Revisor
Per Wahlund
Tiundagatan 36 A
018-52 24 29

Revisorssuppleant
Jannes Engkvist
Ringgatan 47 A

Valberedning
Anders Egerot
Tiundagatan 36 B

Anna Löfgren
Ringgatan 45 C

Jannes Engqvist
Ringgatan 47 A