Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Vi är HSB

I 100 år har HSB arbetat för att fler ska ha ett hem att längta till över hela Sverige.

Vad är HSB?
Med cirka 677 000 medlemmar, varav majoriteten är boende och bosparare, är HSB Sveriges största bostadskooperation och ledande boendeaktör.

Vem äger HSB?
Alla medlemmar! HSB drivs inte av kortsiktig vinst, utan av våra medlemmars intressen. Det skapar unika möjligheter att utveckla bostäder i hela landet och där folk vill bo, men där få andra bostadsaktörer vill bygga.

Vad gör HSB?
HSB planerar, finansierar, bygger och förvaltar bostäder över hela Sverige. Idag bor över en miljon människor – ensamstående, par och familjer – i HSBs 26 708 hyresrätter och 346 381 bostadsrättslägenheter. HSB erbjuder också Sveriges största bosparande som ger förtur till ett eget hem.

Vad vill HSB?
HSB vill vara den aktör som har det bästa anseendet när det gäller boendet hos alla våra valda intressenter, och våra kärnvärderingar: Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan ska vara tydliga.

Vad är HSBs uppdrag?
HSBs uppdrag är att i samverkan med medlemmarna skapa det goda boendet.

Hur började det?
HSB grundades 1923 i bostadskrisens Stockholm. Idén var att ge människor tillgång till fler och bättre bostäder. Genom bosparande kunde man bygga bostäder som medlemmarna sedan fick möjlighet att köpa.

Vad står "HSB" för?
Från början stod HSB för "Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening". Idag har namnet kortats ner till HSB. 

Fira 100 år med oss!

2023 fyller HSB 100 år och det firar vi med en jubileumsturné genom Sverige.
Läs mer om turnén

HSBs historia är fylld av innovationer och samhällsengagemang.
Läs mer om vår historia under tio decennier

Pojke och flicka gungar tillsammans i bostadsområde

HSB i siffror

  • Cirka 677 000 medlemmar
  • 346 413 lägenheter i HSBs bostadsrättsföreningar
  • 26 069 hyresrätter
  • 4 100 bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB
  • 120 300 bosparare
  • 666 produktionsstartade HSB-bostäder
  • 4,3 miljarder kronor i sammanlagt bosparkapital

På hsb.se/omhsb kan du läsa mer om HSB, vår historia, hållbarhetsberättelse och goda exempel inom vårt hållbarhetsarbete över hela Sverige. 

Läs mer om HSB
Fasad med muralmålning på HSB Living Lab i solljus

Forskning om framtidens hållbara boende

HSB Living Lab, på Chalmers Campus Johanneberg i Göteborg, drivs av 12 samarbetspartners för att skapa en gedigen samverkansarena för ny kunskap med fokus på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Här testas nya tekniska och arkitektoniska innovationer för att ge ny kunskap om hur framtidens bostäder ska byggas. Sedan starten 2016 har över 100 projekt startats i huset. Det är samtidigt en levande boendemiljö med 29 lägenheter och cirka 40 hyresgäster.

HSB Living Lab

Regler för HSBs bosparande
Här hittar du HSBs Bosparregler som gäller från 1 januari 2020

HSBS bosparande erbjuds i samarbete med Danske Bank.
Dina pengar på HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto skyddas enligt den danska insättningsgarantin som kallas Garantifonden. Den ger skydd för ett belopp motsvarande högst 100 000 euro per insättare. Du har äganderätt till fondandelar i HSB Depå. Fondandelarna hålls därför åtskilda från bankens egna värdepapper och därmed har du rätt att få ut dem vid bankens eventuella konkurs. Skulle det mot förmodan vara så att en kunds värdepapper har blandats med bankens egna, träder det danska investerarskyddet in, där kunden kan få ersättning med upp till 20 000 euro. Utbetalning av ersättning görs av Riksgäldskontoret. För mer information om Garantifonden, besök danskebank.se och garantifonden.dk.

Observera att de pengar du placerar i fonder kan både öka och minska i värde och att det inte är säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.