Välkommen till Brf Mellangården

Brf Mellangården ligger i Furulund i Partille kommun. Föreningen har funnits sedan 1983 och består av två-våningshus med totalt 111 stycken lägenheter i ett naturskönt område.

Föreningens namn och organisationsnummer
HSB Bostadsrättsförening Mellangården i Partille, organisationsnummer 716408-5636

Föreningens fastighet
Partille Skulltorp 1:767

Större underhållsåtgärder
Föreningen har en underhållsplan som följs och uppdateras som uppdateras årligen. De senaste åren har föreningen utfört följande större underhållsåtgärder samt investeringar i fastigheten:

2012  Byte av takfläktar samt spiskåpor och frånluftsventiler i samtliga lägenheter.
2013 Taksäkring samt montering av snörasskydd.
2013-2014  Modernisering av värmesystem.
2014 Byggande av ny miljöstation för lampåtervinning.
2015 Taknocksarbete.
Byte av garageportar till automatiska portar, byte av belysning samt ny el i garage.   
2016-2017  Fönsterbyte av samtliga fönster förutom fönster i badrum samt fönsterdörr.
2018 Målning av garagen samt montering av påkörningsskydd på fasad och stuprör. OVK-besiktning.
2019 Underhåll av lekplatser.
Underhåll av vita originalstaket vid ytterdörr markplan.
Spolning av samtliga avlopp (garantispolning)
2020  Betongarbeten/reparation av trappor och husgrund
Utbyte av alla förrådsdörrar mot gångbanor
Vissa fasadarbeten
Energideklaration 
2021 Målning och renovering av gröna hus samt betongarbeten av trappor.
2022 Målning och renovering av fasader på röda hus samt betongarbeten av trappor. Utbyte av samtliga ytterdörrar. Under året har investering gjorts i nya elmätare och övergång till IMD (Individuell mätning och debitering) av elektricitet har skett.
2023

Investering och installation av nio laddstolpar med kapacitet för laddning av 18 fordon. Utbyte av rör i undercentral. 

            


Planerade åtgärder

2024

 Spolning av stammar i kök och badrum. OVK-besiktning samt rensning av ventilationskanaler.

               

Lägenheterna
Storleken på lägenheterna varierar mellan 2-5 rum och kök och fördelar sig enligt följande:

  • 22 st två rum och kök
  • 38 st tre rum och kök
  • 44 st fyra rum och kök
  • 7 st fem rum och kök

De flesta innehavare av lägenheter i markplan har haft möjlighet att teckna dispositionsavtal för fram- och baksidan av husen och har därför uteplats. Innehavare med lägenheter på övervåning har haft möjlighet att teckna dispositionsavtal för att inreda vind, vilket en del har utnyttjat.

Garage
Samtliga lägenheter har ett garage som tillhör lägenheten och som ingår i månadsavgiften. Garagen målades senast om 2018. Under 2015 har automatiska portar installerats på samtliga garage. I samband med portbytet bytes också alla gamla el-installationer ut och varje garage fick också separat jordfelsbrytare.

Parkeringsplatser
På föreningens fastighet finns 46 stycken parkeringsplatser som kan nyttjas av boende eller besökare. Parkeringsplatserna är avgiftsbelagda (mellan kl. 06-22, 2 kr/timme dock max 25 kr/dygn). Det finns inte någon parkeringsautomat, utan betalning sker via appen "Parkster". Parkster-appen finns att ladda ner på Apple Store och på Android Appstore. Med Parkster blir kostnaden för parkering aldrig mer än gällande taxa, d.v.s. inga extra kostnader tillkommer. Det är möjligt att välja betalmetod (kort eller månadsfaktura) i appen.

Lekplatser
Föreningen har fem stycken lekplatser, varav en med enbart gungor. Under 2019 genomfördes planerat underhåll av lekpatserna, vilket resulterade i några förändringar. Alla lekplatser beiktigas och godkänns varje år.

Föreningens lokal
Det finns en lokal i föreningen. I lokalen finns en föreningslokal, expedition, övernattningsrum, kök och toalett. Se vidare under "Lokaler".