Service

Under denna sektion finner du information om service som tillhandahålls till alla boende i föreningen.

I flikarna nedan finner du information om:

  • Föreningens expedition och vad du kan få hjälp med där.
  • Hur du går tillväga om du behöver felanmäla och vad du bör tänka på.
  • Information om parkeringar i området.
  • Information om avfallshantering m.m.