Ekonomi

Som bostadsrättsinnehavare är vi alla delägare i föreningens samtliga tillgångar men även dess skulder. Därmed ansvarar vi alltid gemensamt för alla konsekvenser, såväl kvalitetsmässigt som ekonomiskt, av de beslut som fattas i föreningen.

Det effektivaste sättet att hålla nere våra kostnader är självfallet att vara rädda om vårt område, källsortera våra sopor och att inte slösa med t ex värme och vatten.

Årsavgiften för din bostad skall täcka alla kostnader över hela livscykeln. Detta innebär att du emellanåt betalar mer än vad som behövs, för att ha att ta av när t ex större underhållsinsatser krävs. Överskottet placeras i ”fond för yttre underhåll” och en del lånas ut till HSB Göteborg i form av reverser som utfärdas till bästa marknadsmässiga ränta.