Styrelsens månadsbrev juni 2022

28 juni 2022 NYHETSBREV TILL DIG SOM BOR I HSB BRF ERIKSLUST JUNI 2022

Äntligen är det sommar och dags för lite välförtjänt ledighet för alla, med glass och bad i överflöd. Vi har det väldigt bra med så nära till havet så nu är det bara lite tid med sommarvärmen som fattas så är snart havet också skönt att bada i …

Styrelsen har haft terminens sista möte. Nästa sammanträde är den 18:e augusti när vi med nyvunna krafter och nya medlemmar i styrelsen, Jonas Sjöstedt & Tord Nilsson, tar oss an hösten och förverkligar flera av våra projekt som tex solpaneler på taken, nya övernattningslägenheter och en ny och modern fritidslokal. Vi har mycket att se fram emot!

 

Årsstämma den 9/6–22 var lyckad! Äntligen fick vi ses fysiskt och chansen att prata med varandra på riktigt! 50 medlemmar (82, år 2021 poströstsförfarande) gjorde sin stämma hörd på Kockum Fritid. Stämman var helt enig och gav valberedningen och styrelsen bifall på samtliga punkter.

 

Övrig information som togs upp:

Tomträtten Ny tomrättsavgift träder i kraft jan-2025. Ca 1,5–2 år innan kommer vi få ett förslag när fastighets- och gatukontorets fastighetsvärderare tagit fram ett avgäldsunderlag. Avgäldsunderlaget ska enligt lag motsvara markens marknadsvärde. Kommunens praxis har varit att avgäldsunderlaget ska ligga lägre än det faktiska marknadsvärdet. I skrivande stund finns det många osäkerhetsfaktorer i vår omvärld som kan tänkas påverka markpriset som t ex inflationen, räntorna. Inför att föreningen ska välja väg – acceptera tomträttsavgälden eller köpa loss marken kommer vi ha en stämma där detta beslutas. Inför detta möte kommer styrelsen ta fram kalkyler för de olika alternativen. Men inom ett års tid bör vi få en första indikation på vilket nytt pris vi kommer få. Idag betalar vi 1 kr per kvm! Där finns två förlikningar i Göteborg resp Stockholm där man enats om lägre procenttal på tomträttsavgälden 1 resp. 2%. Vi försöker ta reda på vad som är orsaken till detta och om vi kanske kan ha nytta av den informationen när vi ska omförhandla vår tomträttsavgäld.
Trapphusmålning 

Projekt är nästan i mål – nya loggan kommer att sättas upp inom kort och det blir en snygg stjärnhuset logga som sätts på glaspartiet på dörrarna i samma stil som trapphusbetäckningen, frostad folie. Om ni skulle upptäcka något som missats av Schööns så meddela förvaltningen så blir det återrapporterat till Schööns och åtgärdat.

Hantverkshjälp! -Om man är i behov av lite extra hjälp rörande fel i lägenheten som täcker det egna ansvarsområdet så kan vaktmästaren vara behjälplig till en kostnad av ca 200 kr för 30 min hjälp. Du har kanske en packning som läcker, stopp i avloppet, ett lås som kärvar etc Då får man en första hjälp alt. utlåtande innan man ringer ut en firma. Kostnaden kommer sedan på din kommande månadsavi.
 

 

Kommande förändringar i tvättstugorna
* Alla tvättstugorna kommer få samma tvättider.
*Tvättiden kommer att släppas efter 1 timme om den inte aktiverats.
* Det kommer bli fler tvättpass per vecka – vilket många efterfrågat, genom ändringarna ovan. Tydlig information kommer att komma i god tid inför att förändringarna träder i kraft! Vi kommer också se över tvättstugorna i stort under hösten och med extra fokus på torkfunktionerna.
Grillarna har gjorts vid och fått nya insatser. Underredet hade rostat sönder på flera av dem.
Vattenslangar sätts ut på gårdarna – som kan användas av medlemmarna för att vattna med i trädgården och heta sommardagar kyla av barnen medJ Notera att vi inte får lämna barnpooler med vatten i över natten p g a drunkningsrisk för mindre barn och djur.
Solpaneler - Stämman gav sitt bifall till solpaneler och i dagarna skrevs avtal med Tätat Tak som räknar med att påbörja arbetet till hösten, oktober 2022 och vara klara i februari 2023 dvs lagom till våren!
Gårdarna – är nyklippta och fina till midsommar och är kanske som vackras nu. Nyttja dem väl och ät bären som snart är mogna. Om ni ser att något är sönder – meddela förvaltningen, via felanmälans funktionen på hemsidan så blir det åtgärdat och ni får en återkoppling när felet är avhjälpt.
Miljöhusen - som bilaga med dagen brev får du även ett schema som du kan hänga upp som visar när de olika kärlen töms i miljöhusen som du kan ha till din hjälp – om det är fullt i kärlen när du t ex vill slänga kartonger eller plats. Nu vet du när kärlen töms.

 

Styrelsen & Förvaltningen önskar alla en riktigt skön sommar!