Styrelsens månadsbrev september 2022

11 september 2022 Senaste inom föreningen och vad som händer framåt
hostapplen-i-en-korg

Hoppas att alla har haft en riktigt skön sommar! Vi kan inte klaga på sol & värme i sommar. Höstens första möte med den nya styrelsen är avhandlat. Vi har mycket att se fram emot som vi initierat som nu ska falla på plats under hösten och vinter samt en bit in på nya året.

Trapphusrenoveringen - har gått i mål nu när Stjärnhuslogga är på plats på ytterdörrarna, vars placering visades på stämman. Om någon skulle upptäcka något som missats i samband med trapphusrenoveringen, vänligen meddela förvaltningen så tar dem det vidare till Schöönsmåleri.

Trapphusstädning - Vi har låtit en städfirma försöka rengöra våra stentrappor men utfallet blev inte alls till belåtenhet. Inte ens städfirman försökte övertyga oss om att utfallet blev eller ens kunde bli bra!

Säkerhet i trapphusen - Vi vill också göra alla uppmärksamma på att inte lämna portarna öppna. Tänk på att det går bra att lägga till fler telefonnummer i porttelefonen t ex till barnen så kompisarna kan ringa direkt till barnen så att barnen kan öppna porten. Ska du bära in/ut många saker och finner det jobbigt att öppna dörren varje gång - ställ då något i dörren under just den stunden.

Övernattningslägenheter samt flytt av fritidslokal – Arbetet är i startgroparna och från det att vi erhåller startbeskedet så räknar vi med att jobbet tar ca 4 månader att genomföra, förutsatt att allt material finns på plats. Så till årsskiftet räknar vi med att vara klara.

Elarbete- I lägenheter som fortfarande har originalkablarna från när husets byggdes brukar föreningen stå för jordning, byte av elcentral m m i samband med ägarskifte. Fr o m nu är det ok att själv anlita en behörig och certifierad elektriker för att utföra jobbet i samråd med föreningens tekniska förvaltning. Mot uppvisande av kvitto utgår en schablonersättning. Läs mer på hemsidan.

Brandlarmet i garaget ska nu vara uppkopplat mot SOS. Under sommaren har vi haft problem med falsklarm p g a felaktiga larmenheter. När en larmenhet larmar går larmet till Örestad som åker ut. Om 2 eller fler larmenheter larmar är det SOS som ska åka på larmet.

Solpaneler - Kontrollansvarig Boris Wall arbetar nu med de ”byråkratiska” delarna för att vi ska få byggstart på plats och få gå i gång med arbetet.

Gårdarna - Sommaren har som vi alla vet varit ganska torr så några växter har fått stryka men inte så många. Vi vill också understryka att man själv inte får gå in och vara trädgårdsmästare, vare sig rycka upp växter, klippa ner växter eller plantera egna växter utan att först prata med trädgårdsansvarig, Bibbi Lind Wiberg. Vi har beställt ett par körsbärsträd som kommer att planteras på 30 samt 36 gården under hösten.

Inbrott i miljöhusen - den senaste tiden har vi fått flera inbrott i miljöhusen där man letat genom kärlen för el-återvinning i jakt på metaller att kunna sälja. Vi kommer nu att sätta upp brytbleck på dörrarna ihop att stävja inbrotten. Men vi uppmanar också alla boende att vara vaksamma. Ser ni att någon försöker göra åverkan på fastighet eller likvärdigt så ropa till dem att vi ser dig så brukar det räcka för att de ska springa från platsen. Gå aldrig i handgemäng med någon utan låt polisen/väktare ta dem bitarna.

Tvättstugorna - styrelsen tycker inte att servicen från vår befintliga partner har varit tillfredsställande så nu utvärderar styrelsen att byta leverantör för att komma till rätta med den försämrade servicen och kommunikationen med leverantören.

Felanmälan - det har varit en bugg i systemet vilket inneburit att vi inte fått någon återkoppling via mail/sms när felet är åtgärdat. Det ska nu vara åtgärdat. Meddela förvaltningen//styrelsen om du fr o m nu upplever att detta inte fungerar i samband med felanmälan. Felanmälan gör du via https://felanmalan.sydsverigeab.se/

Lustan – Teaterhösten är i gång och på hemsidan under Lustan - kan du följa vad som händer under hösten.

Önskar alla en fortsatt fin höst!

VÄNLIGA HÄLSNINGAR STYRELSEN & FÖRVALTNINGEN