Elinstallation

Detta gäller lägenheter som fortfarande har ojordade kontakter och original elcentral.
Föreningen vill successivt byta ut alla gamla elledningaroch i samband med ägarskifte. Från och med september 2022 är det ok att själv anlita en behörig och certifierad elektriker för att utföra jobbet. Men innan arbetet utförs ska ni ta kontakt med tekniska förvaltning/fastighetskontoret.
Mot uppvisande av kvitto utgår en schablonersättning, max upp till enligt följande belopp efter storlek på lägenhet:

1–2 rum: 15 000 kr
3–4 rum: 25 000 kr
5 rum: 30 000

Godkännande och hantering hanteras av förvaltningen