Grillar

Det finns tre stycken stora gemensamma fasta grillar som du som medlem gärna får använda för härliga grilltillställningar.

Om du använder egen bordsgrill eller engångsgrill observera då, dels att grillen inte får användas på sittgruppens bord och dels att den måste stå i närheten av föreningens fasta grill.

Glöm inte att ta hand om din tändvätska och den egna grillen. Du ställer praktiskt grillen i det gemensamma källarförrådet, men försäkra dig först om att den är helt släckt. Tändvätskan däremot får inte förvaras i något allmänt utrymme. Användning av grillar i närheten av portar eller balkonger är inte tillåtet av trivsel- och brandskyddsskäl.

Grillning, i någon form, på balkongerna är inte tillåtet.

Om egen grill används ska den flyttas in när hösten kommer.