Uppdaterat faktablad

17 september 2021 Nu är vårt faktablad om BRF Huggaren uppdaterat. Faktabladet innehåller fakta om föreningen och vänder sig till mäklare och andra som är intresserade av vår förening. Bland annat finns det information kring kommande och gjorda investeringar i vår fastigheter, vad som ingår i månadsavgiften och hur det fungerar med överlåtelser.