Andrahandsupplåtelse

Ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning ska vara föreningens styrelse skriftligen tillhanda senast 2 veckor innan nästkommande styrelsemöte. Ansökan ska ske på nedanstående mall: