Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSBs klimatmål godkända av SBTi

13 oktober 2023 Under 2022 anslöt sig HSB till Science Based Target initiative (SBTi) och nu har våra klimatmål validerats och godkänts.
Medlemmar i bostadsrättsförening sitter och fikar med bostadshus i bakgrunden. Utsläpp från energi och renoveringar hos HSBs cirka 4100 bostadsrättsföreningar omfattas av klimatmålen.

HSBs nya klimatmål omfattar relevanta klimatposter inom hela vår värdekedja, såväl uppströms i vår leverantörskedja och nedströms hos våra boende och bostadsrättsföreningar. Sedan 2022 är HSBs nya övergripande klimatmål att ha nettonoll klimatpåverkan till 2040 i hela värdekedjan och vara anpassat till ett förändrat klimat. Ett viktigt delmål är att sänka vår totala klimatpåverkan med 50 procent till 2030.

I över 15 år har HSB haft ett dedikerat klimatarbete och genom en rad insatser har vi lyckats minska vår klimatpåverkan i scope 1 och scope 2 samt tjänsteresor och produktion av energibärare i scope 3 under perioden 2008–2022 med hela 67 procent*.

"Här går HSB längre än de flesta i branschen och tar ett stort ansvar genom att inkludera hela vår affär."

Porträttbild på Louise Wall, hållbarhetschef HSB Riksförbund

Louise Wall, hållbarhetschef HSB Riksförbund

– Klimatomställningen är en av vår tids viktigaste frågor, och det är bråttom att ta itu med den. Fokus nu är att öka omställningstakten i hela vår värdekedja, både inom vår nyproduktion och förvaltning samt tillsammans med våra bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB, säger Louise Wall, hållbarhetschef HSB Riksförbund.

Att validera vårt nya klimatmål hos SBTi är viktigt för oss på HSB och visar att vårt klimatmål är relevant. Det är också ett sätt att vara drivande i frågan i branschen och få fler att genomföra omställningen. HSB arbetar aktivt med att minska kooperationens klimatpåverkan och strävar efter att fler i vår värdekedja ska minska sina utsläpp och prioritera hållbarhetsarbetet högt. Det gäller inte bara för branschen utan samhället i stort.

– Då majoriteten av våra utsläpp ligger i scope tre måste vi öka samarbetet och fokus i vår värdekedja för att kunna nå ett resultat. Här går HSB längre än de flesta i branschen och tar ett stort ansvar genom att inkludera hela vår affär, säger Louise Wall, hållbarhetschef HSB Riksförbund.

HSBs nya klimatmål innefattar scope 1, 2 och 3:

Scope 1: Våra direkta utsläpp från drivmedel till HSBs fordon och maskiner samt bränsle till uppvärmning av egna fastigheter (som t.ex. värmepannor).

Scope 2: Våra indirekta utsläpp från el, värme och kyla till våra egna fastigheter.

Scope 3: Våra indirekta utsläpp som genereras uppströms i vår värdekedja: våra inköp, vår nyproduktion, pendlings- och tjänsteresor samt verksamhetsavfall. Utsläpp som genereras nedströms, vår största post: våra medlems-brf:ers energi.

Klicka på bilden för att se den i ett större format.Scope1-2-3.jpg

HSBs övergripande klimatmål är att ha nettonoll klimatpåverkan till 2040 och ha en verksamhet som är anpassad till ett förändrat klimat. Målet till 2030 är minskning med 50% i samtliga scope och delar av affären. För vår nyproduktion innebär det en halvering av utsläppen per byggd kvadratmeter jämfört med idag. För våra egna fastigheter och medlems-brf:er är målet en halvering per kvadratmeter uppvärmd yta.

Det mål som verifierats enligt SBTi är omräknat till absolut minskning av utsläpp av växthusgaser i samtliga scope och innebär en 42 procentig minskning av samtliga HSBs klimatutsläpp i hela värdekedjan till år 2030. Målet är i linje med 1,5-gradersmålet och tar hänsyn till att HSB till 2030 planerar att växa sin verksamhet .

* omfattar scope 1 och 2, utsläpp som genereras från drivmedel till HSBs fordon och maskiner, bränsle till uppvärmning av egna fastigheter och el, värme och kyla i våra egna fastigheter.