Hemmet i fokus under pandemin

I slutet av 2019 upptäcktes en ny typ av coronavirus i kinesiska Wuhan. Det var starten för en pandemi, som förändrade vardagen. Samtidigt blev klimatutmaningen alltmer akut.

Pandemin präglade 2020-talets första år. I många länder infördes hårda ”lock downs” där medborgarna tvingades att hålla sig isolerade hemma för att få ner smittotalen. I Sverige blev strategin att uppmuntra social distansering.

Konceptbild på kommande radhusbygge i Norrköping.Inre hamnen i Norrköping. Här bygger HSB både lägenheter och radhus med inflyttning 2024.

Den digitala omställningen gick mer eller mindre över en natt. Hemarbete förordades för de som hade möjlighet och många medarbetare, inte minst inom HSB, fick snabbt ställa om till att använda digital teknik för möten, utbildningar och konferenser. Likaså behövde föreningsarbetet anpassas till de nya förutsättningarna med digitala möten och årsstämmor.

En kvinna och en pojke leendes med sina pannor mot varandra.Hemmet hamnade i fokus under pandemin och drev upp efterfrågan på framför allt större bostäder.

Många branscher hade det tufft under pandemin, men för bygg- och bostadsbranschen blev det snarare tvärtom. När allt fler arbetade hemifrån blev hemmet ännu viktigare. Efterfrågan på större lägenheter och småhus ökade, liksom önskemål om balkong och arbetsrum. 2021 ökade HSB sin nyproduktion, med såväl radhus som hyresrätter och bostadsrätter

En solcellspark fotad ovanifrån.

Sveriges största solcellspark

I september 2020 invigde HSB landets största solcellspark med 40 000 solpaneler på 35 hektar längs E20 utanför Strängnäs. Södermanlands läns landshövding Beatrice Ask talade och klippte band.

Våren 2022 inleddes etapp 2 då parken byggs ut med ytterligare 10 hektar. Totalt kommer parken ha en årsproduktion som motsvarar elanvändningen för cirka 7 500 lägenheter.

HSB är den aktör som har installerat mest solceller i Sverige visar statistik från Svensk Solenergi (2021).

Samtidigt som pandemin pågick blev klimatutmaningen alltmer akut. Vid klimattoppmötet COP 26 i Glasgow 2021 skärpte världens ledare sin syn på att åtgärder måste vidtas för att undvika en klimatkatastrof. Samma år fattade HSB beslut om nya mer ambitiösa klimatmål: 2040 ska HSB ha netto noll klimatpåverkan i hela värdekedjan.

Årets bostadsutvecklare

HSB korades till årets bostadsutvecklare på bostadsgalan Guldhemmet i maj 2022.

Juryns motivering:
”Vinnaren tar ett stort samhällsansvar och öppnar dörrar till fler och bättre bostäder. Denna aktör arbetar långsiktigt med fokus på samtliga aspekter av hållbarhetsbegreppet genom exempelvis innovativa finansieringslösningar för förstagångsköpare, ambitiösa vetenskapsbaserade klimatmål, nyfiket utforskande av förbättrade boendelösningar och ett byggande i hela vårt avlånga land.”

På Telegrafberget i Stockholm bygger HSB omkring 245 lägenheter med bostadsrätt, fördelade på tre projekt: Fyrhusen, Kajen och Telegrafen.