Information våren 2021

29 mars 2021
  • Stämma 18 maj i samlingslokalen. Covid-stängt i vanliga lokalen. Former meddelas senare i kallelse.
  • Motioner 25 april till styrelsens mail eller i styrelsens brevlåda
  • Ekonomi och likviditet är fortsatt bra
  • Bokslut/Årsredovisning (ej underskriven) under ekonomi
  • Hiss 11A och 9F renoveras nu. 5 hissar återstår.
  • Underhållsansvarig går igenom trädgård och utemiljö med Trädgårdstjänst
  • OVK under 2021
  • Tegel bytes på södra fasaden hus 17 p g a batch med dåligt tegel
  • Rekommendationer med fördelarskåp mm  vid renovering av badrum.
  • Container används flitigt under Covid-19.