Gästparkeringar

Gästparkeringar
Det finns tre gästparkeringar inom området. Två 5 timmars parkering vid infarten från Stålbrogatan och en 1 timmes parkering vid infarten från S:t Månsgatan. Billegårdens parkeringskort ska placeras synligt i bilrutan. Det är inte tillåtet att parkera på vaktmästarens parkeringsplats.

Andra platser på området får endast användas för av- och pålastning.

QPARK
Föreningen anlitar QPARK som kostnadsfritt bevakar att parkeringsreglerna på området följs. Utfärdad parkeringsbot tillfaller QPARK. Vid frågor hänvisar vi till QPARK 0771 - 96 90 00.