Kommunens ritningsarkiv


Här kan du ladda ner de bygglovsritningar som finns dokumenterade i kommunen. Det är främst ritningar efter kommunsammanslagningen 1974 som är tillgängliga. Det finns även några få ritningar på fastigheter i Lund från 1800-talet men det var först under 1920-talet som ritningarna började dokumenteras mer systematiskt. Ritningar från de östra tätorterna före 1974 finns inte dokumenterade. Du når ritningsarkivet via:
Ritningsarkiv (lund.se)