Gym och bastu

För medlemmar i Brf Gasverket finns Gym och bastu som man får access till via tagg. För att få tillgång till Gym och bastu tas en administrativ avgift ut på 1000 kr för att programmera en eller flera taggar (max 3 per lgh). För mer information om bokning samt hur man får sin tagg programmerad kan ni läsa på  Bokning av Gym och Bastu.

Lokalerna får endast användas av medlemmar i Brf Gasverket under dag- och kvällstid, dock ej längre än till kl. 22.00. Lokalerna ska iordningställas efter användandet och manär  ansvarig för ordning och eventuell skadegörelse.

Missbruk innebär att du hindras tillträde till lokalen. Se särskilda regler anslagna invid lokalen.

Notera att all utrustning används på egen risk. Det är viktigt att Ni läser igenom instruktionerna i den blå pärmen innan Ni börjar använda träningsredskapen.

Du som använder omklädningsrummen, tänk på att inte lämna kvar kläder!