Övrigt

Bevakning

Vi har avtal med Securitas om larm och bevakning. Dessa går regelbundna bevakningsrundor i området och i våra lokaler.

 

Ritningar

Skalenliga ritningar över lägenheterna finns hos vicevärden. Man kan också ladda ner bygglovsritningar från kommunens hemsida. Du når det kommunala ritningsarkivet via: Ritningsarkiv (lund.se)


Rökning

Visa alltid hänsyn om du röker. Rökförbud gäller i föreningens samtliga lokaler. Det inkluderar loftgångar, trapphus, tvättstugor, källarutrymmen och övriga gemensamma utrymmen.


Trapphus och loftgångar

Trapphus, loftgångar och källargångar måste av utrymningsskäl hållas fria och får inte användas för uppställning av cyklar, möbler, barnvagnar, rullatorer etc. Trappstädning utföres av städbolag. Städningen får inte försvåras av att du ställer ägodelar på trapphusens golv. Sätt gärna blomkrukor i trappfönster men inte på golven.