Parkering

Problemet med felparkerade bilar inom området fortsätter. Vi har därför beslutat att från den 1 maj 2013 anlita Q-Park. Dessa kommer att bötfälla bilar som står felparkerade. Regeln är att man endast får stå parkerad under den tid som behövs för att lasta i eller ur bilen, max 15 minuter. Behöver man tillfälligt stå en längre tid, till exempel vid flytt, så kan man få ett tillfälligt parkeringstillstånd av förvaltaren. I andra fall hänvisas till parkeringsplatserna längs Trollebergsvägen och Gasverksgatan.

Reglerna gäller även hemtjänstens bilar och för hantverkare.

Bilkörning

All bilkörning inom området är som framgår av trafikskyltar förbjuden. Endast in- och uttransport till fastigheten för avlämning av varor och passagerare är tillåten. Hastigheten inom området får inte överstiga den fart som motsvarar gående i promenadfart.


Parkering

Parkering är strängt förbjuden inom området. Uppställning för i- och avlastning är tillåtet men bilföraren ansvarar för att bilen inte hindrar utryckningsfordon och renhållningsbilar att komma fram. Omedelbart efter genomförd i- eller urlastning ska fordonet flyttas. Parkeringsplatser finns (i mån av plats) att hyra i parkeringshuset liksom gästparkering. Kontakta vicevärden. Cyklar placeras i cykelställen inom området.

Räddningsvägar

Nedan är en karta över räddningsvägarna inom området. Dessa används av ambulans och räddningstjänst. Räddningsvägarna ska alltid hållas fria!

  • Garaget på Gasverksgatan
    Garaget på Gasverksgatan
  • raddningsvagar.png
    raddningsvagar.png