Trädgården

 

Vi har en Trädgårdsgrupp som består av styrelsemedlemmar och förvaltaren

Varje år görs en plan över de större insatser som behöver göras avseende nyplanteringar, beskärningar och utglesningar. Gruppen tar också fram förslag och prisuppgifter på större förändringar som ska beslutas av styrelsen, exempelvis nya gemensamma uteplatser. 

Vill du själv delta i gruppen eller svara för en ”egen rabatt” är du mycket välkommen att kontakta Förvaltaren via Förvaltare (hsb.se)