Styrelsen

Vår förening har en styrelse, som består av åtta ledamöter samt en representant för HSB Skåne. Styrelsen svarar för både kortsiktig och långsiktig planering av verksamheten. Föreningens förvaltare är ansvarig för den dagliga driften och utför i övrigt de uppdrag som styrelsen delegerar. Styrelsen sammanträder ca 10 gånger per år och har fördelat arbetet sinsemellan i olika ansvarsområden. En lista med aktuella namn (ledamöter, förvaltare, revisorer och valberedning) finns anslagna på tavlan i din trappuppgång.

OBS: Vi i styrelsen har ett privatliv som vi värnar om, därför undanber vi oss telefonsamtal till våra privata nummer eller hembesök.

Styrelse 2024 - 2025

Ordförande: Richard Åkesson
Vice ordförande: Lars Wallman
Fastighetsansvarig:  Lars Wallman
Ekonomiansvarig: Håkan Nilsson
Sekreterare: Carolina Ignell
Trädgårdsansvarig: Eva Wahlund
IT ansvarig: Alexander Mjöberg
Ledamot: Jörgen Nordberg
Ledamot: Sigvard Bardosson
Ledamot: (HSB Vakant)

Vill du komma i kontakt med styrelsen så skicka ett e-mail till info@gasverket.net
eller till ordförande personligen ordforande@gasverket.net


Valberedning

Ordförande: Martin Franck
Ledamot: Malin Rehnström
Ledamot: Bengt Östbring

För att kontakta valberedningen, tex för att föreslå en ny styrelsemedlem inför stämman, så är adressen valberedningen@gasverket.net.


Revisorer

David Ganrot
Jörgen Dalhov (suppleant)

Kontakt till Revisorerna revisor@gasverket.net