Sammandrag från Styrelsemöte den 17 Oktober 2023

24 oktober 2023
  • Det nya ventilationssystemet finns nu installerat i nästan samtliga av våra lägenheter. Ett positivt resultat är att vår totala elförbrukning har sjunkit och en bidragande anledning är mycket sannolikt den nya ventilationen. Det finns ett tiotal lägenheter som har rapporterat en upplevelse av för höga ljud när fläktarna inte är i aktivt läge – framför allt i kök – vilket ska mätas av ett mätbolag den närmaste tiden.

  • På grund av att tre lån förfaller inom en tvåårsperiod, blir det ökade omkostnaderna för de lån som ska omsättas. Det kommer att resultera i en höjd måndagsavgift från och med årsskiftet. Mer information kommer på det informationsmöte som äger rum den 5 december i samlingslokalen.

  • Vad gäller Legionella är det installerade systemet igång och nya prover från Miljöförvaltningen är beställda.

  • Ett rör vid Trollebergsvägen 15 läcker och relining måste därför göras. Detta kommer att ske under en tre-dygnsperiod och de berörda boende kommer att bjudas in till ett möte för att få vidare information.
  • Det finns ett antal ej uthyrda förråd i våra källare och om någon är intresserad av att hyra mer förrådsutrymme kan ni kontakta förvaltaren Tommie.

  • Nu har hösten anlänt med besked och med den kylan. Därför har värmesystemen satts igång och vad gäller inomhustemperaturen är målbilden att den ska vara mellan 21 och 22 grader i allas våra lägenheter.

  • Hösten syns också i våra trädgårdar där buskage har ansats och kapats. Först till våren kommer plantanträden att klippas men redan i höst kommer visst buskage att kapas och rotsystem grävas upp, däribland vissa tujor. Passa gärna på att njuta av höstpraktenoch alla färgskiftningar i våra vackra trädgårdar.